Voorbereidingsgesprekken voor plaatsing op een post

Wordt u naar een post uitgezonden? Vraag dan een informatiegesprek aan over de buitenlandvergoedingen en overige zaken.

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) die op grond van het de ACRU worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Toelichting

Als u eenmaal de plaatsingsbrief hebt ontvangen en u wilt zich voorbereiden - zeker bij een eerste plaatsing-, vraag dan een persoonlijk gesprek aan met de klantmanager. Bent u attaché? Dan wordt u door 3W uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. 

De klantmanager neemt tijdens het gesprek de voorlopige specificatie buitenlandvergoeding met u door en u krijgt daarnaast praktische informatie over de verhuizing, het eventuele medisch onderzoek, zorgverzekering, onderwijs voor kinderen, (on)mogelijkheden voor partners en diplomatieke immuniteit en de aanvraag van een diplomatiek paspoort. Ook krijgt u uitleg over de informatievoorziening op deze website en hoe u zelf aanvragen kunt indienen bij 3W. Uw partner is welkom bij het gesprek.

3W adviseert om alvast de Checklist voorbereiding overplaatsing te lezen zodat u op de hoogte bent van de noodzakelijke stappen die u moet ondernemen ter voorbereiding op een plaatsing en ter afronding van de oude functie.

Voorwaarden

  • De BZ-medewerker moet een plaatsingsbrief hebben ontvangen om een gesprek aan te vragen.
  • De BZ-medewerker in overplaatsing moet zelf een voorbereidingsgesprek aanvragen via SSP.
  • De attaché moet bij 3W zijn aangemeld door de klantcontactpersoon van zijn of haar eigen organisatie.
  • Attachés hoeven zelf geen initiatief te nemen voor het aanvragen van een gesprek: zij worden automatisch uitgenodigd nadat zij via de klantcontactpersoon van hun eigen organisatie zijn aangemeld bij 3W.

Aanvragen

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

SSP - Aanvraag voorbereidingsgesprekken

Vragen

SSP - Vraag over partner & kind gerelateerde onderwerpen

Doorlooptijd

3W verwerkt de aanvraag binnen 3 werkdagen.