Taalcursus ter voorbereiding op plaatsing buitenland

Het is mogelijk om een individuele taalcursus bij overplaatsing naar een post op basis van ACRU te volgen.

Voor wie?

  • Deze cursus is alleen bestemd voor BZ-medewerkers.
  • Voor medewerkers van vakdepartementen moet het eigen departement de taallessen voor aanvang op de post faciliteren. Hierbij kunnen de richtlijnen, zoals de Academie voor Internationale Betrekkingen (AIB) deze hanteert, worden aangehouden.

  • Partners hebben de beschikking tot het POP-budget waar taallessen uit gefinancierd moeten worden.

Toelichting

Het volgen van een intensieve taalcursus voor de BZ-medewerker behoort tot de mogelijkheden. Dit kan geheel of gedeeltelijk al in gang gezet worden in de voorbereidende fase. Deze dienst wordt niet door 3W aangeboden, maar door de Academie voor Internationale Betrekkingen (AIB).

Aanvragen

Op de website van de Academie voor Internationale Betrekkingen staan de voorwaarden en de aanvraagprocedure.
 

Voor het raadplegen van het specifieke aanbod voor Medewerkers van Buitenlandse Zaken moet u bij de academie inloggen.

Vragen

Stuur een e-mail naar academie@minbuza.nl.