Volksverzekeringen en pensioen

Bent u als rijksambtenaar geplaatst op een post of in het Caribisch deel van het Koninkrijk? Dan blijft u verzekerd voor de volksverzekeringen en de Wet langdurige zorg (WLZ). U wordt aangemerkt als fictief ingezetene  in Nederland. Dit geldt ook voor uw partner (en gezinsleden), zolang ze tenminste geen arbeid verrichten. Verder is iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) en hun meereizende gezinsleden die op grond van de ACRU worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.
Alle medewerkers en hun meereizende gezinsleden die op grond van het VUBZK/VBRA worden geplaatst op een functie in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

 

Toelichting

Voor meer informatie over de volksverzekeringen kunt u terecht op de sites van de zorgwijzer en wet langdurige zorg van de SVB.

We adviseren u om vóór een plaatsing naar het buitenland altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar (en te vermelden dat u in Nederland belastingplichtig blijft en een fictief ingezetene bent). Bekijk in welke situaties u binnenlands belastingplichtig blijft.

Daarnaast adviseren we de partners van de uitgezonden ambtenaren een aanvraag ‘onderzoek verzekering WLZ’ te doen en een pensioenoverzicht aan te vragen bij de SVB. Deze aanvraag dient binnen 8 weken voor vertrek plaats te vinden en kunt u via Mijn SVB aanvragen als u inlogt op de website van de SVB met uw DigiD. Dit geldt ook voor partners die ZZP-ers zijn of degenen die in Nederland in loondienst blijven. Bij de aanvraag dient u altijd te vermelden dat u partner bent van een uitgezonden Rijksambtenaar. Dit is namelijk van belang voor een correcte registratie in het systeem.  

Verzekeringen

Pensioen