Zorgverzekering in het buitenland

De zorgverzekering of basisverzekering is niet alleen een verplichte ziektekostenverzekering voor ingezetenen van Nederland, maar ook voor medewerkers (en hun gezinsleden) die voor de (Rijks)overheid naar het buitenland worden uitgezonden.

Zorgverzekering in het buitenland