Repatriëring

In het kader van de zorgplicht moet de werkgever zijn werknemers goed begeleiden als er sprake is van een situatie waarin medische repatriëring vanuit het buitenland noodzakelijk is naar Nederland of naar het dichtstbijzijnde medisch centrum van adequaat niveau.

Voor wie?

Alle uitgezonden medewerkers en hun gezinsleden; behalve medewerkers van Defensie (en gezinsleden).

Toelichting

Niet-spoedeisende repatriëring
Repatriëring in een niet-spoedeisende situatie vindt plaats na beoordeling door de medisch adviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Spoedeisende hulp door Eurocross
Eurocross repatrieert in situaties waarbij een uitgezonden medewerker en/of zijn gezinsleden om medische redenen met spoed terug moet(en). Eurocross onderneemt alle noodzakelijke acties om de repatriëring te organiseren en informeert tevens de bedrijfsarts van Buitenlandse Zaken. 

Contact met Eurocross wordt gelegd vanuit de post (Operationeel Manager) of de leidinggevende als het gaat om een uitzending naar het Caribisch deel van het Koninkrijk, omdat er lokaal beschikbare gegevens van betrokkene en bijvoorbeeld het ziekenhuis nodig zijn.

Eurocross kan 24/7 worden gebeld bij acute situaties, op +31 (0)71 524 3555

Voorwaarden

Onderstaande personen komen in aanmerking voor repatriëring:

  • De uitgezonden medewerker (inclusief attachés) en op de standplaats verblijvende partner en/of kinderen.
  • Partners of kinderen die niet op de standplaats verblijven maar in het kader van gezinshereniging een bezoek brengen.
  • Uitzondering hierop vormen medewerkers van Defensie.
    Voor een militair is voor een medische repatriëring vooraf toestemming nodig van de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK). Na toestemming kan via Defensie Intranettoepassing Dienstreis Opdrachten (DIDO) een medische dienstreis worden aangevraagd. De partner dient de eigen zorgverzekeraar te benaderen. SZVK Alarmcentrale: +31 (0)40 297 5740.
  • De medewerker die is uitgezonden naar het Caribisch deel van het Koninkrijk en op de standplaats verblijvende partner en/of kind(eren).
  • Dienstreizigers kunnen alle informatie vinden in het document  Schade en ziekte BZ . Bekijk ook het Stappenplan Ondersteuning medische repatriëringen.

Aanvragen

Eurocross kan 24/7 worden gebeld bij acute situaties, op +31 (0)71 524 3555