Repatriëring

In het kader van de zorgplicht moet de werkgever zijn werknemers goed begeleiden als er sprake is van een situatie waarin medische repatriëring vanuit het buitenland noodzakelijk is naar Nederland of naar het dichtstbijzijnde medisch centrum van adequaat niveau.

Voor wie?

Met alle klanten van 3W zijn afspraken gemaakt over de producten en diensten die zij afnemen; deze zijn vastgelegd in een Dienstverleningsafspraak ( DVA).

Toelichting

Niet-spoedeisende Repatriëring
Repatriëring in een niet-spoedeisende situatie vindt plaats na beoordeling door de medisch adviseur van Buitenlandse Zaken.

Spoedeisende hulp door Eurocross
Eurocross repatrieert in situaties waarbij een uitgezonden medewerker en/of zijn gezinsleden om medische redenen met spoed terug moet repatrieren. Eurocross onderneemt alle noodzakelijke actie om de repatriëring te organiseren en informeert tevens de bedrijfsarts van Buitenlandse Zaken.

Eurocross kan 24/7 worden gebeld bij acute situaties, op +31 (0)71 524 3555

Voorwaarden

Onderstaande medewerkers komen in aanmerking voor repatriëring:

  • De uitgezonden medewerker (inclusief attachés) en zijn/haar op de standplaats verblijvende partner en/of  kinderen.
  • Partner die niet of kind dat niet op de standplaats verblijft maar die i.k.v. van gezinshereniging een bezoek aflegt.
  • Uitzondering hierop vormen medewerkers van Defensie.

    Voor een militair is voor een medische repatriëring vooraf toestemming nodig van de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK). Na toestemming kan via Defensie Intranettoepassing Dienstreis Opdrachten (DIDO) een medische dienstreis worden aangevraagd. De partner dient de eigen zorgverzekeraar te benaderen. SZVK Alarmcentrale: +31 (0)40 297 5740.

  • De medewerker die is uitgezonden naar het Caribisch deel van het Koninkrijk en zijn/haar op de standplaats verblijvende partner en/of kind.
  • Dienstreizigers kunnen alle informatie vinden op de pagina Schade en ziekte tijdens een dienstreis.

Bekijk ook het Stappenplan Ondersteuning medische repatriëringen.

Aanvragen

Eurocross kan 24/7 worden gebeld bij acute situaties, op +31 (0)71 524 3555