Veelgestelde vragen over de zorgverzekering

De zorgverzekering of basisverzekering is een verplichte ziektekostenverzekering voor ingezetenen van Nederland, maar uitgezonden medewerkers en gezinsleden zijn ook tijdens een plaatsing in het buitenland verplicht verzekerd. Op deze pagina zijn veelgestelde vragen verzameld over dit onderwerp.

Mijn zorgverzekering eist een werkgeversverklaring van mij om aan te tonen dat ik in het buitenland ga wonen. Moet ik die overleggen en hoe kom ik daaraan?
Een werkgeversverklaring is een zaak van de personeelsdienst. De zorgverzekeraar zou hier niet om moeten vragen want u werkt voor Nederland, al woont u in het buitenland.

Loopt mijn zorgverzekering door als ik naar het buitenland vertrek?
Er is voor de basisverzekering geen verschil tussen verblijf in Nederland of in het buitenland. Iedereen is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten.

Loopt de zorgverzekering voor mijn pensioengerechtigde partner door in het buitenland?
Voor de partner hoeft geen nieuwe verzekering te worden afgesloten.

Heb ik een aanvullende verzekering nodig in het buitenland?
Het is verstandig een aanvullende ziektekostenverzekering af te sluiten tijdens verblijf in het buitenland (los van de reguliere aanvullende verzekering op het basispakket) omdat kosten dan vergoed worden op basis van de ter plaatse geldende (soms hogere) tarieven.

Waar kan ik terecht met vragen over bijzondere situaties?
U kunt daarvoor onder andere terecht op de site van de SVB. Als u in de menubalk de Wet Langdurige Zorg aanklikt, komt u vanzelf in voorbeelden van bijzondere situaties.

Wat wordt bedoeld met woonlandpakket?
De wet staat toe dat soms gekozen kan worden voor het ziektekostenpakket in het land waar u gaat wonen wanneer deze beter is dan de basisverzekering in Nederland.

Krijg ik een vergoeding voor de hogere premies ziektekosten in het buitenland?
Nee, u krijgt geen vergoeding. Met de vaststelling van de standplaatstoelage is rekening gehouden met de hogere kosten voor de premie van de ziektekosten.

Moet een kind van 18 jaar of ouderĀ in het buitenland zelf een ziektekostenverzekering afsluiten, zoals dat in Nederland het geval is?
Nee, dat is niet nodig. De ambtenaar en al zijn bij hem wonende gezinsleden zijn gezamenlijk verplicht verzekerd in het buitenland. Het kind van 18 jaar of ouder hoeft niet zelf ook nog eens een verzekering af te sluiten. Veel verzekeringsmaatschappijen weten dat niet.

Is mijn partner verzekerd voor arbeidsongeschiktheid in het buitenland als hij/zijĀ zijn/haar baan opzegt in Nederland?
Als uw partner niet werkt is er geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u in het buitenland (of in Nederland) arbeidsongeschikt raakt als u niet werkt, is er geen voorziening die u compenseert voor mogelijke arbeidsongeschiktheid in de toekomst.