Lijst van westerse en niet-westerse landen

In het kader van de zorgplicht moet de werkgever zijn medewerkers goed voorlichten over de medische risico’s van het leven in het buitenland. Landen die eenzelfde medisch risicoprofiel hebben als Nederland noemen we de zogenaamde 'westerse landen'. Landen met een ander medisch risicoprofiel dan Nederland noemen we de zogenaamde 'niet-westerse landen'.

  • Wordt u uitgezonden naar een zogenaamd westers land? Dan bent u verplicht een screening op medische geschiktheid te ondergaan. 
  • Wordt u uitgezonden naar een zogenaamd niet-westers land? Dan wordt u voorgelicht over de medische risico’s en/of begeleid in geval van medische problematiek tijdens het verblijf in het buitenland. 

Hieronder treft u de lijst van westerse en niet-westerse landen in het kader van medische keuringen voor BZ.

Landenlijst