Lijst van westerse en niet-westerse landen

In het kader van de zorgplicht moet de werkgever zijn medewerkers goed voorlichten over de medische risico’s van het leven in het buitenland.

  • Wordt u uitgezonden naar een zogenaamd westers land? Dan bent u verplicht een screening op medische geschiktheid te ondergaan. 
  • Wordt u uitgezonden naar een niet-westers land? Dan wordt u voorgelicht over de medische risico’s en/of begeleid in geval van medische problematiek tijdens het verblijf in het buitenland. 

Hieronder treft u de lijst van westerse en niet-westerse landen in het kader van medische keuringen voor BZ.

Landenlijst