Keuringen, vaccinaties en medische voorlichting in westerse landen

Wordt u uitgezonden naar een westers land? In het kader van de zorgplicht moet de werkgever zijn medewerkers goed voorlichten over de medische risico’s van het leven in landen die eenzelfde medisch risicoprofiel hebben als Nederland. Dit zijn de zogenaamde westerse landen. U bent verplicht een screening op medische geschiktheid te ondergaan.

Voor wie?

Met alle klanten van 3W zijn afspraken gemaakt over de producten en diensten die zij afnemen; deze zijn vastgelegd in een Dienstverleningsafspraak ( DVA).

Wij onderscheiden de volgende doelgroepen:

  • Medewerkers (en gezinsleden) die op een post in het buitenland worden geplaatst.
  • Personen die worden uitgezonden in het kader van civiele missies, SCOT-missies en BZ-plaatsingen bij internationale organisaties.

Toelichting

3W verzorgt deze dienstverlening. Hier valt het volgende onder:

  • Voorlichting van de medewerker.
  • Screening op medische geschiktheid door middel van een vragenlijst .
  • Vaccinatieadvies aan de medewerker en indien nodig caccinatie.
  • Nader onderzoeken van de medewerker op medische geschiktheid indien nodig.
  • Het in de gelegenheid stellen van de eventuele partner en kinderen van de medewerker, waarvoor op grond van DBZV 2018 een buitenlandvergoeding wordt ontvangen, om bovengenoemde diensten af te nemen.

Voorwaarden

  • De uitzendende organisatie heeft u schriftelijk bevestigd dat u in een westers land geplaatst wordt voor een periode van tenminste drie maanden.
  • Als u in een westers land bent geplaatst, bent u verplicht een screening op medische geschiktheid te ondergaan.
  • De aanvraag moet  negen weken voor de datum van vertrek worden gedaan zodat het vaccinatieschema afgemaakt kan worden.

Vragen

Vragen aan de medisch adviseur kunt u stellen via Arbo Medische Zaken, arbomedischezaken@minbuza.nl, (0031)(0)70-3484558.

Aanvragen

Indien uw organisatie deze dienst van 3W afneemt, kunt u een screening op medische geschiktheid aanvragen bij ARBO Medische Zaken. Vul hiervoor het vragenformulier (Anamneseformulier) in. ARBO Medische Zaken beoordeelt op basis van de ingevulde gegevens uw medische geschiktheid. Indien nodig wordt contact met u opgenomen.

Indien ARBO Medische Zaken adviseert u te laten vaccineren of adviseert om u te laten onderzoeken op medische geschiktheid, dan kunt u hiervoor zelf een afspraak maken via KLM Health Services .

Indien vaccins moeten worden opgestuurd naar de post, kan KLM Health Services dit rechtstreeks met de Hofstad Apotheek in Den Haag kortsluiten.

Let op: Indien u zonder bericht vooraf (minimaal 24 uur van tevoren) uw afspraak bij de KLM niet nakomt, worden de kosten van de keuring bij u in rekening gebracht.

U kunt ook een vraag stellen aan KLM Health Services.

Doorlooptijden

De screening op medische geschiktheid wordt binnen drie weken na het indienen van het anamnese-formulier uitgevoerd.

U krijgt de uitslag van de screening binnen drie weken na indiening van de vragenlijst. De uitslag van de screening gaat vervolgens bij toestemming ook naar de opdrachtgever (meestal de personeelsdienst van de betreffende overheidsorganisatie).