Keuringen en Vaccinaties bij plaatsing in westers landen

Wordt u uitgezonden naar een westers land? In het kader van de zorgplicht moet de werkgever zijn medewerkers goed voorlichten over de medische risico’s van het leven in landen die eenzelfde medisch risicoprofiel hebben als Nederland. Dit zijn de zogenaamde westerse landen. U bent verplicht een screening op medische geschiktheid te ondergaan.

Voor wie?

Alle uitgezonden medewerkers en hun gezinsleden.

Wij onderscheiden de volgende doelgroepen:

  • Medewerkers (en gezinsleden) die op een post in het buitenland worden geplaatst.
  • Personen die worden uitgezonden in het kader van civiele missies, Snelle Consulair Ondersteuningsteam (SCOT) missies en BZ-plaatsingen bij internationale organisaties.

Toelichting

3W verzorgt deze dienstverlening in samenwerking met KLM Health Services. Hier valt het volgende onder:

  • U krijgt voorlichting op medisch gebied.
  • Screening op medische geschiktheid (door middel van een vragenlijst) en indien nodig nader onderzoek.
  • U krijgt vaccinatieadvies en indien nodig vaccinatie.
  • Uw eventuele partner en kinderen krijgen tevens de gelegenheid om bovengenoemde diensten af te nemen, mits u op grond van ACRU een buitenlandvergoeding ontvangt. .

Voorwaarden

  • De uitzendende organisatie heeft u schriftelijk bevestigd dat u in een westers land geplaatst wordt voor een periode van tenminste drie maanden.
  • Als u in een westers land bent geplaatst, bent u verplicht een screening op medische geschiktheid te ondergaan.
  • De aanvraag moet negen weken voor de datum van vertrek worden gedaan zodat het vaccinatieschema afgemaakt kan worden.

Vragen

Vragen aan de medisch adviseur kunt u stellen via Arbo Medische Zaken, arbomedischezaken@minbuza.nl, +31 (0)70 348 4558.

Aanvragen

Indien uw organisatie deze dienst van 3W afneemt, kunt u een screening op medische geschiktheid aanvragen bij ARBO Medische Zaken. Vul hiervoor het vragenformulier (Anamneseformulier) in. ARBO Medische Zaken beoordeelt op basis van de ingevulde gegevens uw medische geschiktheid. Indien nodig wordt contact met u opgenomen.

Indien ARBO Medische Zaken adviseert u te laten vaccineren of adviseert om u te laten onderzoeken op medische geschiktheid, dan kunt u hiervoor zelf een afspraak maken via KLM Health Services .

Indien vaccins moeten worden opgestuurd naar de post, kan KLM Health Services dit rechtstreeks met de Hofstad Apotheek in Den Haag kortsluiten.

Indien u zonder bericht vooraf (minimaal 24 uur van tevoren) uw afspraak bij de KLM niet nakomt, worden de kosten van de keuring bij u in rekening gebracht.

U kunt ook een vraag stellen aan KLM Health Services.

Doorlooptijden

De screening op medische geschiktheid wordt binnen drie weken na het indienen van het anamnese-formulier uitgevoerd.

U krijgt de uitslag van de screening binnen drie weken na indiening van de vragenlijst. De uitslag van de screening gaat vervolgens bij toestemming ook naar de opdrachtgever (meestal de personeelsdienst van de betreffende overheidsorganisatie).

Komt u er niet uit?

Stel uw vraag via ons Self Service Portal of neem contact met ons op.