HR-administratie

3W verzorgt de salaris- en personeelsadministratie van BZ medewerkers en lokale medewerkers op de post. Voor alle personeelsgerelateerde vragen kunt  u terecht bij 3W Customer Services.

Salaris- en personeelsadministratie lokale medewerkers

Een lokale medewerker wordt altijd aangenomen op basis van het dwingend lokaal van toepassing zijnde arbeidsrecht. Op het gebied van de rechtpositie van de (oud) lokale medewerker faciliteren wij de Chef de Poste een goede werkgever te zijn en voeren wij deze samen met de Operational Manager (als frontoffice) uit.

Het 3W cluster Lokale Medewerkers verzorgt de salaris- en personeelsadministratie van lokale medewerkers Op het Rijksportaal vindt u informatie over de Personeelsadministratie lokale medewerkers.

HR-administratie voor BZ medewerkers

3W en HDPO werken samen in de uitvoering van het personeelsbeleid. De Hoofd Directie Personeel en Organisatie (HDPO) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt en adviseert leidinggevenden bij het uitvoeren van HR-verantwoordelijkheden en medewerkers bij het inrichten van een loopbaan. 3W team HR administratie verzorgt de HR-administratie voor alle BZ medewerkers.

3W team HR-administratie handelt de administratie af op verzoek van medewerkers en managers wereldwijd. Ons streven is om dit zo optimaal en efficiënt mogelijk te doen, zodat het voor de medewerkers en managers gemakkelijker wordt om de HR-administratie af te ronden en het werkplezier voor hen te vergroten.

HDPO behandelt een breed scala aan personeelszaken, niet alleen beleidsmatige onderwerpen zoals medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), strategische personeelsplanning en personeelsbudgetten, maar ook indiensttredingen, detacheringen en overplaatsingen, gesprekscyclus of vragen over stages en traineeships en bedrijfshulpverlening (BHV).

Vragen

Voor personeelsvragen, vragen over werken in het buitenland, stages en overige vragen over diensten van HDPO en 3W kunt u contact opnemen met onze Customer Services.