Zorgverzekering Aon - Zilveren Kruis: problemen met de dekking?

Was u verzekerd bij Aon en heeft u een consentformulier ingevuld voor de overgang naar het Zilveren Kruis (ZK)? Dan is het mogelijk, dat er problemen kunnen opspelen met de basiszorgverzekering.

Zorgverzekeraars hebben een wettelijke verplichting om te onderzoeken of hun klanten recht hebben op een zorgverzekering. Veel uitgezonden medewerkers en hun gezinsleden worden nu, door ZK, om een bewijs gevraagd of zij recht hebben op een basiszorgverzekering. U dient hiervoor, per verzekerde, een Wlz-formulier aan te vragen via de SVB. ZK geeft hiervoor een korte deadline, terwijl de SVB meer tijd nodig heeft om bewijs te leveren. Dat laatste heeft als gevolg dat u een bericht kunt ontvangen dat de dekking kan vervallen per datum x als het Wlz-onderzoek niet is vervolledigd.

HDPO heeft naar aanleiding hiervan contact opgenomen met Aon. Volgens Aon hebben uitgezonden rijksambtenaren in het buitenland een wettelijke uitzondering m.b.t het recht op de basiszorg verzekeren en is om die reden een aanvullende Wlz-toetsing niet noodzakelijk. Het Zilveren Kruis is momenteel intern aan het bekijken of en hoe zij een verandering geven aan het huidige proces.

Bent u nu verzekerd bij ZK en heeft u bericht ontvangen dat de dekking kan vervallen, dan wordt u verzocht om u rechtstreeks tot Aon te richten. Aon kan u ondersteuning bieden en interveniëren om de situatie op te lossen met ZK. Richt u tot Aon via: expatteam@aon.nl of telefoonnummer +31 (0) 10 44 88 200.

administratie