1e 100 dagen op de post

Staat u op het punt om dit jaar overgeplaatst te worden in een CdP-, plv CdP-functie of als consul-generaal en zoekt u naar handvatten op het gebied van bedrijfsvoering en consulaire processen om een goede start te maken op uw nieuwe post?

Schrijf u in via de academie voor de cursus 'Eerste 100 dagen op de post' en ga direct online aan de slag.

Samen met de betrokken (bedrijfsvoerings-)directies en de ISB reikt de academie u praktische tips en postspecifieke informatie aan. U krijgt hiermee beter zicht en grip op belangrijke bedrijfsvoerings- en consulaire processen en verantwoordelijkheden die horen bij uw functie, die voor u als (toekomstig) leidinggevende op een post van belang zijn.

U krijgt met de 1e 100 dagen-routekaart inzicht in wat u van tevoren al kunt regelen, welke taken er zoal zijn, de rollen en verantwoordelijkheden, hoe u de taak kunt aanpakken en het doel ervan. De routekaart ondersteunt u bij een soepele start en voorkomt onaangename verrassingen.

Tenslotte, het organiseren van uw overplaatsing begint bij 3W. Er komt heel wat kijken bij een uitzending naar het buitenland. 3W biedt u daarom praktische informatie aan over hoe u zich goed kunt voorbereiden op uw uitzending.

Nederlandse ambassade Berlijn, interieur
Beeld: Guido Koppes