1e 100 dagen op de post

Staat u op het punt om dit jaar overgeplaatst te worden in een CdP-, plv CdP-functie of als consul-generaal en zoekt u naar handvatten op het gebied van bedrijfsvoering en consulaire processen om een goede start te maken op uw nieuwe post?

Schrijf u in via de academie voor de 'Eerste 100 dagen op de post' en ga direct online aan de slag.

Samen met de betrokken (bedrijfsvoerings-)directies en de ISB reikt de academie u praktische tips en postspecifieke informatie aan. U krijgt hiermee beter zicht en grip op belangrijke bedrijfsvoerings- en consulaire processen en verantwoordelijkheden die horen bij uw functie, die voor u als (toekomstig) leidinggevende op een post van belang zijn.

U krijgt met de 1e 100 dagen-routekaart inzicht in wat u van tevoren al kunt regelen, welke taken er zoal zijn, de rollen en verantwoordelijkheden, hoe u de taak kunt aanpakken en het doel ervan. De routekaart ondersteunt u bij een soepele start en voorkomt onaangename verrassingen.

Tenslotte, het organiseren van uw overplaatsing begint bij 3W. Er komt heel wat kijken bij een uitzending naar het buitenland. 3W heeft daarom een handige checklist gemaakt.