Verkiezingswaarneming

Als verkiezingswaarnemer bent u (tijdelijk) werkzaam voor de Rijksoverheid in het buitenland, op vrijwillige of contractbasis. U wordt uitgezonden naar geselecteerde landen waar u het verkiezingsproces observeert en beoordeelt.

Toelichting

Nederland ondersteunt democratiseringsprocessen in jonge democratieën. We sturen daarom jaarlijks verkiezingswaarnemers naar geselecteerde landen waar verkiezingen plaatsvinden. Uitzending gebeurt op vrijwillige of contractbasis.

Een internationale verkiezingswaarneming gebeurt altijd op uitnodiging van het land waar de verkiezingen plaatsvinden. Er wordt samengewerkt met een internationale organisatie (IO) zoals de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) en de Europese Unie (EU).

Waarnemers observeren het verkiezingsproces en beoordelen de rechtmatigheid van de verkiezingsuitslag. Niet de uitslag zelf maar het verloop van het proces van deze verkiezingen is van belang. Verkiezingswaarnemers kijken naar processen rondom de uitvoering van de kieswet en de verkiezingen vóór, tijdens en vlak na de verkiezingsdag.

Werving

De eerstvolgende wervingsronde voor waarnemers vindt eind 2027 plaats. Nieuwe waarnemers worden voor 5 jaar opgenomen in het verkiezingswaarnemersbestand. Opname in het bestand geeft geen recht op daadwerkelijke uitzending. 

Meer informatie

Voor meer informatie over verkiezingswaarneming en de werving en selectie van verkiezingswaarnemers ga naar  www.werkenvoorinternationaleorganisaties.nl.

Komt u er niet uit?

Stel uw vraag via dit digitale vragenformulier of neem contact met ons op.