Template cost centres / financiële referentie (Travelpoint 3W)

Travelpoint is een applicatie die wordt gebruikt voor het boeken van internationale dienstreizen. In Travelpoint worden uitsluitend financiële referenties (voorheen kostendragers) gebruikt voor het boeken van dienstreizen. Houd hier rekening mee bij het indienen van aanvragen.

Aanmaken of wijzigen van een kostenplaats/afdeling of de financiële referentie (kostendrager) kan worden aangevraagd via het SSP-formulier: Travelpoint mutatie financiele referenties / cost centres.

De aanvraag moet worden ingediend door de departementaal benoemde vertegenwoordigers. Gebruik de bijgeleverde templates voor het volledig invullen van dit SSP-formulier en zorg voor correcte gegevensaanlevering.

Voor het volledig invullen van dit SSP-formulier en correcte aanlevering van gegevens dient er gebruik gemaakt te worden van de templates op BZelf

In de templates staat per kolom aangegeven welke informatie moet worden ingevuld. Houd er rekening mee dat speciale karakters niet zijn toegestaan in de benaming van afdelingen en financiële referenties. De volgende karakters zijn wel toegestaan: '-' en '.'.