Voorlichtingsbijeenkomst voor HR-selecteurs en loopbaanadviseurs voor de internationale functie

In een groepsbijeenkomst wordt ingegaan op de belangrijkste aandachtspunten voor medewerkers en eventuele gezinsleden die komen kijken bij een plaatsing in het buitenland waar rekening mee moet worden gehouden bij de selectie.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bestemd voor HR-adviseurs en medewerkers die selectiegesprekken voeren met kandidaten voor functies in het buitenland (op posten en in het Caribisch deel van het Koninkrijk). En voor HR-adviseurs en managers internationale zaken die medewerkers in hun loopbaan adviseren over buitenlandse plaatsingen.

Toelichting

De ambtenaar die interesse toont in werken in het buitenland moet zichzelf vooraf goed informeren over wat er allemaal komt kijken bij werken en wonen in het buitenland. Maar ook degene die de selectiegesprekken voert moet een aantal cruciale onderwerpen goed voor het voetlicht brengen en daar ook goede kennis van hebben. Goede kennis van zaken draagt bij aan een geslaagde plaatsing.

Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • Selecteren voor functies in het buitenland, hoe doet u dat?
  • De (on)mogelijkheden voor de partner (werken, verblijfsstatus, nationaliteit)
  • Het (Internationale) Onderwijs voor kinderen
  • Gezondheid en sociaal emotionele aspecten (motivatie), veiligheid
  • De diplomatieke status (Verdrag van Wenen, diplomatiek en consulair) specifiek voor uitzendingen naar posten

Aan het eind van deze voorlichtingsbijeenkomst, hebt u handvatten en weet u in grote lijnen hoe u op deze thema’s bij het gesprek kunt toetsen en hoe u de kandidaat hierbij kunt ondersteunen.

  • Datum: Nog nader te bepalen
  • Locatie: Rijnstraat 8, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aanvragen

U kunt uw belangstelling alvast kenbaar maken door een e-mail te sturen naar 3W@minbuza.nl.

Vragen

SSP - Vraag voor Voorlichting Medewerker en Gezinsleden

Doorlooptijden

De aanmelding wordt op werkdagen binnen 48 uur verwerkt.