Veiligheidstraining (HEAT)

HEAT staat voor “Hostile Environment Awareness Training”. Deze driedaagse training wordt aangeboden met het oog op de zorgplicht van de werkgever en heeft als doel bewustwording van mogelijke dreigingen en (persoonlijke) veiligheidsrisico’s in een gebied met een verhoogd (oranje reisadvies) of hoog (rood reisadvies) veiligheidsrisico. Daarnaast doet u kennis en vaardigheden op die nodig zijn voor het omgaan met de (persoonlijke) veiligheidsrisico’s en plotseling optredende, snel verslechterende veiligheidsomstandigheden.

Voor wie?

De training is verplicht voor alle BZ-medewerkers en attachés die op een post in een hoog risicogebied (rood) worden geplaatst, en is ook van toepassing op civiele experts en verkiezingswaarnemers die hun werkzaamheden gaan uitvoeren in een hoog risicogebied (rood).

De training is ook verplicht voor alle BZ-medewerkers die een dienstreis naar een hoog risicogebied (rood) gaan maken. De medewerkers van vakdepartementen die voor een dienstreis een dergelijke training moeten volgen, kunnen dit aanvragen bij het eigen departement.

Daarnaast wordt de training aanbevolen voor:

  • BZ-medewerkers en attachés inclusief hun kinderen van 16 jaar en ouder en de partner, die worden geplaatst in een gebied met een verhoogd veiligheidsrisico (oranje). Let op: alleen kinderen en partner die meegaan naar de post kunnen getraind worden, niet degene die af en toe inreizen.  
  • BZ-medewerkers die regelmatig reizen naar een gebied met verhoogd veiligheidsrisico (oranje).

Toelichting

De training maakt u bewust van de beperkingen en veiligheidsrisico’s die werken en wonen in een gebied met een verhoogd of hoog veiligheidsrisico met zich meebrengen. Ook worden kennis en vaardigheden bijgebracht die nodig zijn voor het inzetbaar houden van uzelf en van directe collega's.

Er zijn twee belangrijke documenten die betrekking hebben op een plaatsing op een post of uitzending naar een civiele missie in een hoog risico gebied:

De HEAT-trainingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de directie Veiligheid, Crisiscoördinatie en Integriteit (VCI) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en wordt uitgevoerd door Centre for Safety Development (CSD). De trainingen zijn in het Engels.

Geldigheidsduur certificaat

Alleen deelname aan de training is niet voldoende, na afloop van de training moet het certificaat door de deelnemer in ontvangst zijn genomen.Het certificaat van de 3-daagse HEAT-cursus is 5 jaar geldig. Deze geldigheidsduur kan worden verlengd tot 7 jaar door een 1-daagse opfris-HEAT te doen, vóórdat het certificaat verlopen is. Het certificaat van een opfris-HEAT is 2 jaar geldig.

Aanmelden

  • BZ-medewerkers schrijven zichzelf en indien van toepassing hun partner en evt. kinderen zelf in met onderstaand inschrijfformulier. U dient hiervoor akkoord te hebben van uw leidinggevende.
  • Civiel Experts en Verkiezingswaarnemers kunnen zichzelf inschrijven met het onderstaand inschrijfformulier. U dient hiervoor akkoord te hebben van uw contactpersoon van 3W-CMV.
  • Attachés en medewerkers van een vakdepartement die worden uitgezonden naar een post kunnen zichzelf en hun partner en evt. kinderen inschrijven met het onderstaand inschrijfformulier. U dient hiervoor akkoord te hebben van de Klantcontactpersoon van uw uitzendende organisatie.

Inschrijfformulier

Inschrijfformulier

U begint met het zoeken naar een geschikte datum in het tabblad Courses, vervolgens klikt u op apply en vult u het formulier in. Op de vraag: Do you work for, or will you travel for the Ministry of Foreign Affairs? antwoord u met yes (ook als u attache, Civiel Expert of Verkiezingswaarnemer bent). Het formulier vraagt dan om naam en emailadres van uw leidinggevende of klantcontactpersoon. Belangrijk voor attaches: alleen de klantcontactpersoon is bevoegd om u toestemming te geven om u in te schrijven.

Vragen

Bij vragen over de registratie, de cursus en of de voorwaarden, richt u zich rechtstreeks tot CSD via backoffice@centreforsafety.org. CSD neemt indien nodig contact op met VCI om uw vragen te beantwoorden.

De kosten voor de training worden door de Financiële Services Organisatie (FSO) in opdracht van de directie Veiligheid, Crisiscoördinatie en Integriteit (VCI) aan de vakdepartementen doorbelast. Dit gebeurt tot nader order op basis van de reeds gemaakte afspraken tussen 3W en uw organisatie(onderdeel). Het tarief kunt u opvragen bij CSD backoffice.