Needs Assessment (coaching gesprek)

Deze cursus wordt niet meer verzorgd door 3W. Als partner kunt u zelf een coachingstraject zoeken en financieren uit het POP-budget.