Actieve representatie

Het doel van de vergoeding van kosten van actieve representatie (VAR) is de uitgezonden en lokale werknemers van de posten in staat te stellen een functioneel relevant extern netwerk op te bouwen en te onderhouden. Functionaliteit en externe gerichtheid zijn de kernbegrippen voor de VAR.

De VAR is een belangrijk instrument ter ondersteuning van de kerntaken van het ministerie. Het is geen secundaire arbeidsvoorwaarde.

Het is noodzakelijk de regels voor de verantwoording van middelen die voor de VAR beschikbaar worden gesteld strikt te volgen. Integriteit van de overheid op het gebied van dergelijke overheidsuitgaven staat in de samenleving immers hoog op de agenda.

De Chef de Poste (CdP) is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de VAR-richtlijnen op de post. De CdP kan een representatieplan opstellen voor de post. Daarin kan een indicatieve verdeling van de voor VAR beschikbare middelen over de diverse afdelingen of werknemers van de post worden opgenomen, rekening houdend met de gewenste wijze waarop die afdelingen of werknemers invulling geven aan de kerntaken van de post. Indien normbedragen zijn vastgesteld, kunnen die in het representatieplan worden opgenomen. Een representatieplan wordt bij voorkeur jaarlijks geactualiseerd en voor alle werknemers van de post toegankelijk gemaakt.

Download

Richtlijnen vergoeding actieve representatie op posten