Veelgestelde vragen over repatriëring

Veelgestelde vragen over repatriëring en spoedrepatriëring.

Wanneer is er sprake van repatriëring?
Er is sprake van repatriëring als er op de post geen faciliteiten zijn om de juiste zorg te ontvangen en er in overleg met de medisch adviseur/bedrijfsarts van Arbo medische zaken (BZ bedrijfsarts) is besloten de medische behandeling in Nederland plaats te laten vinden. Indien er geen sprake is van een spoedeisende situatie, is de BZ bedrijfsarts het eerste aanspreekpunt.

Welke stappen moet ik nemen in geval van repatriëring?
Indien er geen spoed is, kunt u contact opnemen met Arbo medische zaken. De bedrijfsarts beoordeelt in overleg of repatriëring noodzakelijk is en brengt vervolgens een advies uit.

Voor wie geldt de regeling?
De regeling geldt voor:

  • Op een post geplaatste uitgezonden  medewerker (inclusief attachés) en op de post verblijvende partner en/of kinderen.
  • Niet op de standplaats woonachtige partners/kinderen die de post bezoeken in het kader van gezinshereniging;
  • Uitzondering hierop vormen medewerkers van Defensie. Voor (spoedeisende) medische repatriëring van een medewerker van Defensie (DCIOD) bel +31 (0)65 115 5597.

Wanneer is er sprake van spoed repatriëring?
Van een spoedrepatriëring is sprake als men acuut en dringend om medische redenen terug moet naar Nederland omdat er in het land van de post niet de juiste medische voorzieningen zijn.

Wat moet ik doen bij een spoedrepatriëring?
Bij een spoed repatriëring neemt u rechtstreeks contact op met Eurocross. De medisch adviseur wordt altijd door Eurocross ingelicht. Het telefoonnummer van Eurocross is: + 31 (0)71 524 3555.

Voor (spoedeisende) medische repatriëring van een medewerker van Defensie (DCIOD) bel +31- (0)65 115 5597.

Kan ik ook gerepatrieerd worden tijdens een dienstreis?
Ja, het is mogelijk gerepatrieerd te worden tijdens een dienstreis voor:

  • Een ambtenaar die de post bezoekt in het kader van een dienstreis.
  • Een lokaal aangenomen medewerker die buiten zijn eigen standplaats verblijft in het kader van een dienstreis.

SOS International biedt hulp in het buitenland en regelt ook zo nodig de repatriëring. Het telefoonnummer van SOS International Alarmcentrale is +31 (0)20 – 651 51 51.

Mocht er een andere verzekering in het spel zijn (soms hebben mensen ook zelf een andere reisverzekering afgesloten of is er een indicatie voor betaling door de zorgverzekering), neemt SOS International daar contact mee op, om ofwel over te dragen ofwel afspraken te maken over vergoeding. Ook wordt afgesproken wie wat doet voor betrokkene.