Diensten van andere SSO's en directies

Naast 3W leveren ook andere directies en SSO’s diensten aan medewerkers van de overheid. Hieronder vindt u een overzicht.

SSC-ICT

SSC-ICT helpt bij ICT-gerelateerde vragen, zoals uitgifte en inname van apparaten, uitleen van laptops, afgifte van mobiele telefoons, vervanging van defecte hardware en ondersteuning bij technische storingen. SSC-ICT heeft per ministerie een andere Service Desk nummer.

FM Haaglanden

FM Haaglanden verzorgt huisvesting gerelateerde zaken in Den Haag, het verstrekken van rijkspassen, de toegang voor bezoekers, reserveren van vergaderzalen en eventuele catering, storingen en schoonmaak, facilitaire vragen over werkplek en interne verhuizingen. Het Facilitair contactcentrum is te bereiken op: +31 (0)70 348 7000.

P-Direkt

P-Direkt is er voor personeel administratieve verwerkingen, zoals archivering van personeelsgesprekken, verlofregistratie, salarisstroken en IKB. P-Direkt is bereikbaar via het portaal of telefoonnummer: +31 (0)88 020 0800.

Financiele Services Organisatie (FSO)

Financiele Services Organisatie (FSO) verzorgt onder andere de financiële dienstverlening voor de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland. Het FSO is te bereiken op +31 (0)70 348 4777.

Consulaire Services Organisatie (CSO)

Consulaire Services Organisatie (CSO) verzorgt de consulaire backofficetaken (visa, reisdocumenten e.d.) en werkt nauw samen met de beleidsdirectie DCV. CSO is te bereiken via cso@minbuza.nl. Bekijk het filmpje voor meer informatie.

Hoofdirectie Bedrijfsvoering (HDBV)

De Hoofddirectie Bedrijfsvoering (HDBV)  bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken bewaakt de integrale bedrijfsvoering op het ministerie en de vertegenwoordigingen in het buitenland, en vertaalt de organisatiebehoefte naar dienstverlening van SSO’s en marktpartijen. 3W is onderdeel. Binnen de Hoofddirectie Bedrijfsvoering (HDBV) zijn de krachten van de bedrijfsvoeringsdirecties DHF, 3W en FSO gebundeld.

Directie Huisvesting en Facilitaire zaken (DHF)

Het management op een diplomatieke vertegenwoordiging kan bij de Directie Huisvesting en Facilitaire zaken (DHF) terecht voor een veelheid aan producten op het gebied van bouw, onderhoud en beheer van huisvestingsobjecten. Dat is inclusief kunst, inrichting en beveiliging. 

Op Rijksportaal vindt u alle informatie over Huisvesting en Tijdelijke huisvesting of dienstwoningen

Voor vragen over zaken met betrekking tot huisvesting kunt u contact opnemen met de Directie Huisvesting en Facilitaire zaken.

Shuttel

Shuttel verzorgt de dienstverlening voor de mobiliteitskaart. De Klantenservice is te bereiken via het portaal of op +31 (0)88 934 3460.

Rijksbrede dienstverleners

De website Rijksbrede dienstverleners geeft een overzicht van uitvoeringsorganisaties op het gebied van de bedrijfsvoering.

Staat uw dienst of product er niet bij?

Heeft u nog andere handige links of nummers? Laat het ons weten en mail naar 3W@minbuza.nl.