Diensten van andere SSO's en directies

Naast 3W leveren ook andere directies en SSO’s diensten aan medewerkers van de overheid. Hieronder vindt u een overzicht.

Hoofdirectie Bedrijfsvoering (HDBV)

De Hoofddirectie Bedrijfsvoering (HDBV) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken bewaakt de integrale bedrijfsvoering op het ministerie en posten in het buitenland, en vertaalt de organisatiebehoefte naar dienstverlening van SSO’s en marktpartijen. Binnen HDBV zijn de krachten van de bedrijfsvoeringsdirecties 3W, DHF en FSO gebundeld.

HDBV is te bereiken via BZelfSSP, E-mail of op +31 (0)70 348 4000.

Directie Huisvesting en Facilitaire zaken (DHF)

De Directie Huisvesting en Facilitaire zaken (DHF) draagt zorg voor de vastgoed- en huisvestingprojecten van BZ - inclusief het beheer en de exploitatie daarvan - in het buitenland, voor ambassades, consulaten en residenties. Tevens ligt de regierol ten aanzien van huisvesting in Nederland bij de Directie.

Het management op een post kan bij DHF terecht bij vragen over huurnormen, bouw, onderhoud en beheer van huisvestingsobjecten, kunst, inrichting en beveiliging.

DHF is te bereiken via BZelfSSP, E-mail, of op +31 (0)70 348 4000.

Financiele Service Organisatie (FSO)

De Financiele Service Organisatie (FSO) verzorgt de financiële administratie, advisering en inkoop van het ministerie van Buitenlandse Zaken, en treedt op als controller voor directies en posten die zelf geen controller hebben.

FSO is te bereiken via BZelfSSP, E-mail, of op +31 (0)70 348 4000.

Hoofd Directie Personeel en Organisatie (HDPO)

De Hoofd Directie Personeel en Organisatie (HDPO) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondersteunt en adviseert leidinggevenden bij het uitvoeren van hun HR-verantwoordelijkheden en medewerkers bij het inrichten van hun loopbaan.

HDPO is te bereiken via BZelfSSP, E-mail, of op +31 (0)70 348 4000.

P-Direkt

P-Direkt is er voor personeel administratieve verwerkingen, zoals archivering van personeelsgesprekken, verlofregistratie, salarisstroken en IKB.

P-Direkt is te bereiken via het portaal of op +31 (0)88 020 0800.

SSC-ICT

SSC-ICT helpt bij ICT-gerelateerde vragen, zoals uitgifte en inname van apparaten, uitleen van laptops, afgifte van mobiele telefoons, en ondersteuning bij technische storingen.

SSC-ICT is te bereiken via de SSC-ICT Service Desk.

FM Haaglanden

FM Haaglanden verzorgt huisvesting gerelateerde zaken in Den Haag, het verstrekken van rijkspassen, de toegang voor bezoekers, reserveren van vergaderzalen en eventuele catering, storingen en schoonmaak, facilitaire vragen over werkplek en interne verhuizingen.

Het Facilitair contactcentrum is te bereiken via het portaal of op +31 (0)70 348 7000.

Consulaire Services Organisatie (CSO)

De Consulaire Services Organisatie (CSO) ondersteunt de beleidsdirectie DCV bij consulaire backofficetaken (visa, reisdocumenten e.d.). Bekijk het filmpje voor meer informatie.

CSO is te bereiken via BZelf of E-mail.

Shuttel

Shuttel verzorgt de dienstverlening voor de mobiliteitskaart.

Shuttel is te bereiken via het portaal of op +31 (0)88 934 3460.

Rijksbrede dienstverleners

Bekijk ook het overzicht van rijksbrede uitvoeringsorganisaties voor de bedrijfsvoering.

Suggesties voor het opnemen van andere SSO's of directies?

We houden ons aanbevolen voor links en contactgegevens. Laat het ons via E-mail weten.