Crisismateriaal

Posten in crisisgebieden of in verhoogd risicogebieden worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken geadviseerd een structurele voorraad aan crisismaterialen in huis te hebben. Denk hierbij vooral aan scherfwerende vesten, scherfwerende helmen, ballistische brillen, traangasmaskers of noodvoedselpakketten.

Voor wie?

Deze informatie over crisis- en persoonlijke veiligheidsmaterialen is bestemd voor functionarissen die zijn geplaatst op een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Toelichting

Op het moment dat de post een aanvulling nodig heeft op de crisis voorraad, of wanneer de bestaande crisis- en/of persoonlijlke veiligheidsmaterialen zijn verouderd, zijn, kunt u een nieuwe aanvraag indienen met reden van de aanvraag. Veelal is dit in het jaarplan van de post reeds opgenomen. 3W is het eerste aanspreekpunt voor de post voor aanvragen. DHF is eigenaar van de materialen. De aanvraag wordt mede beoordeeld door een adviseur van directie ‘Veiligheid, Crisisbeheersing en Integriteit’ (VCI).

De noodzakelijke trainingen worden verzorgd door 3W, zodat de materialen veilig en deskundig gebruikt kunnen worden.

Voorwaarden

  • 3W ziet er op toe dat de aanvraag door de klantcontactpersoon van de post is afgestemd met DHF, de adviseur VCI en/of de Crisiscoördinator.
  • De gebruiker voor wie de middelen/materialen bedoeld zijn, dient voldoende opgeleid te zijn om met de verstrekte middelen/materialen om te gaan.

Aanvragen

Vragen

Vraagformulier over veiligheid en noodvoedselpakketten 

Doorlooptijden

Op een aanvraag ‘locatie gebonden crisismateriaal’ wordt binnen 5 werkdagen gereageerd door 3W en DHF indien het een vervangingsvraag is.

In geval van crisis of hoge urgentie zullen de juiste maatregelen worden genomen zodat de aanvragende partij tijdig beschikt over de gevraagde crisis- en/of veiligheidsmaterialen, alsmede de nodige instructie. Dit wordt in nauwe samenwerking met de Crisiscoördinator van VCI afgestemd.