Gevolgen publieke dienstverlening voor uitgezonden (rijks)medewerker

Een plaatsing in het buitenland voor u en uw eventuele gezinsleden heeft gevolgen voor de dienstverlening van Nederlandse publieke en financiële instellingen aan uitgezonden rijksambtenaren en eventuele gezinsleden. Bij het uitschrijven worden de gegevens omgezet van ‘ingezetene’ in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) naar ‘niet-ingezetene’ in de database Registratie Niet-ingezetenen (RNI). Dit zorgt voor extra administratieve lasten en mogelijke, vervelende praktische problemen voor de voorzetting van dienstverlening door publieke en financiële instellingen.

Om deze problemen te voorkomen of op te lossen leest u allereerst de actuele informatie en tips op de 3W website bij ‘Checklist uitzending’. Hier vindt u informatie over de praktische zaken waar u rekening mee dient te houden voordat u vertrekt naar het buitenland.  Bekijk ook onze nieuwe pagina Banken | Uitzending | SSO3W. Deze informatie is geactualiseerd voor dienstverlening van banken, rijbewijzen en de zorgverzekeringen.

Samenwerking met (overheids)instanties over dienstverlening

BZ werkt actief samen met andere (overheids)instanties aan structurele oplossingen om de administratieve issues die uitgezonden medewerkers en hun gezinsleden kunnen ervaren te beperken. Er worden verschillende gesprekken gevoerd met de instanties zodat de dienstverlening door kan gaan tijdens de plaatsing in het buitenland. Voor de lange termijn werkt BZ actief aan een oplossing voor de uitschrijving uit de BRP.

Heeft u nog vragen? Neem contact op via BZelf. Medewerkers, die zijn of worden uitgezonden en specifieke vragen hebben, kunnen deze indienen bij 3W.

Gevolgen publieke dienstverlening voor uitgezonden rijksmedewerker
Beeld: ©Bart van Vliet