Online 3W jaarverslag 2021

In dit digitale jaarverslag van 3W leest u over de dienstverlening van 3W. Centraal staat hoe we werken aan de WereldWijde verbinding - met elkaar, binnen 3W, HDBV en met de 'klantcollega's' in Den Haag en wereldwijd. 

cover 3w jaarverslag

Inhoud jaarverslag

Paul Heemskerk, directeur van 3W, vertelt in het voorwoord over de belangrijkste ontwikkelingen van 2021.

Belangrijke thema's voor 3W zijn digitalisering, robotisering, 1 loket bedrijfsvoering en klantreizen. Deze en de daarvoor nieuw opgesteld iVisie komen aan bod in het artikel 'Algemeen - Over 3W'.

Er werd gewerkt aan de doorontwikkeling en uitrol van TEM naar de posten en de aanbesteding van het toekomstige reisplatform Travelpoint. Hierover leest u meer in het artikel 'Internationaal reizen complexer door corona'.

In 2020 waren veel uitzendingen tijdelijk afgebroken, hierdoor werden in 2021 meer medewerkers uitgezonden dan in voorgaande jaren door 3W. In het artikel 'Veel corona-gerelateerde aanvragen voor UM' leest u welke invloed corona nog had op het cluster UM (Uitgezonden Medewerkers. Ook vertellen we over het partner platform, dat de digitale verbinding tussen partners en de organisatie bevordert.

We vertellen in 'Digitalisering HR-systeem lokale medewerkers' over de verdere automatisering van de personeels- en salarisadministratie en de uitvoering van het Global Personnel System (GPS). Ook komt daarin de De Diplomatieke Koeriersdienst (DK) aan bod, deze heeft 73 posten voorzien van coronavaccins en beheert nu crisismaterialen voor posten in crisisgebied.

In 'Blik op de 3W dienstverlening vanuit Ethiopië' vertellen Laurenske van den Heuvel-Gerestein en Peter Richtering Blenken welke impact de afschaling post Addis Ababa had op hun gezin en hoe 3W hen hierbij ondersteunde.

Infographic 3W jaarverslag 2021 w
De infographic laat een overzicht zien van de in 2021 geleverde producten en diensten van 3W.