Inwerkingtreding DBZV2018

Naar verwachting zal het gemoderniseerde Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2018 (DBZV 2018) per 1 juni in werking treden. De belangrijkste veranderingen als gevolg van de inwerkingtreding van het DBZV 2018 kunt u lezen in het bericht 'Inwerkingtreding van DBZV 2018 – Wat betekent dit voor u?' van 6 maart 2019 dat is verspreid via het berichtenverkeer.

Gevolgen voor u

Het is voor alle uitgezonden medewerkers van belang om kennis te nemen van de vernieuwde regelgeving, omdat de wijzigingen voor u consequenties kunnen hebben. Van u wordt ook verwacht dat u actie onderneemt.

Door de veranderde regelgeving is het mogelijk dat u aanspraak kunt maken op een vergoeding/tegemoetkoming als u bijvoorbeeld een partner heeft die zonder erkende reden niet op de standplaats verblijft.

Vanwege de wijziging in de regelgeving is het van belang dat de partnergegevens in alle gevallen bij 3W bekend zijn. Controleer of uw gegevens correct zijn op de maandelijkse VipS-specificatie. In de communicatie over de inwerkingtreding van DBZV 2018  staat precies vermeld welke gegevens u moet controleren, wat de deadline is en hoe u dit moet doorgeven aan 3W.

Meer informatie: