Werving en selectie bij civiele missies

Nederland ondersteunt wederopbouwprocessen in fragiele staten, zoals Mali en Oekraïne. Het ministerie van Buitenlandse Zaken draagt hieraan bij door Nederlandse experts te sturen naar het buitenland, vaak in het kader van vredemissies. Deze experts gaan daar werken voor internationale organisaties. De afdeling Civiele Missies en Verkiezingswaarneming (3W/CMV) zet vacatures uit in zijn netwerk van civiele experts. 3W/CMV draagt de meest geschikte kandidaat voor bij de betrokken internationale organisatie.

Bestand van civiele experts

Als u denkt aan de criteria te voldoen, nodigen wij u van harte uit om te solliciteren voor een plek in het bestand van civiele experts  Meer informatie vindt u op de website Werkenvoorinternationaleorganisaties.nl.