Hostile Environment Awareness Training (HEAT)

De Hostile Environment Awareness Training (HEAT) is verplicht voor BZ-medewerkers die worden geplaatst en/of dienstreizen maken in hoog risicogebieden (rood reisadvies). De HEAT wordt sterk aanbevolen voor medewerkers die worden geplaatst en/of dienstreizen maken in gebieden met verhoogde veiligheidsrisico’s (oranje reisadvies).

Verplicht

Mede naar aanleiding van vragen van posten en directies is de instructie voor plaatsingen en dienstreizen in gebieden met een hoog of verhoogd veiligheidsrisico (HBBZ) verhelderd. Een van de aspecten is de verplichting voor de reiziger om een geldig HEAT certificaat te hebben. Het relevante beleid staat in HBBZ/Veiligheid.

Meer achtergrondinformatie vindt u in het berichtenverkeer* (van PSG, verzonden op 10 mei 2019).

Meer over deze veiligheidstraining vindt u aanbod van cursussen.

*vanwege het vertrouwelijke karakter van dit medium kunnen wij geen directe link maken