Ik ben een operationeel manager

Selectie van producten en diensten van 3W

Huisvesting buitenland

Het management op een diplomatieke vertegenwoordiging is verantwoordelijk voor de uitvoering van het huisvestingsbeleid op de posten. In deze rubriek leest u alles op het gebeid van bouw, onderhoud en beheer van huisvestingsobjecten. Dat is inclusief kunst, inrichting en beveiliging.