Factsheet - Uitbreiding 3W dienstverlening MIO-regio

Deze factsheet geeft een toelichting op de uitbreiding van de 3W dienstverlening uit hoofde van de taakspecialisatie.