Ik ben een Chef de Poste

Selectie van producten en diensten van 3W

Huisvesting buitenland

Het management op een diplomatieke vertegenwoordiging is verantwoordelijk voor de uitvoering van het huisvestingsbeleid op de posten. In deze rubriek leest u alles op het gebeid van bouw, onderhoud en beheer van huisvestingsobjecten. Dat is inclusief kunst, inrichting en beveiliging.

Voorbereidingscursussen voor medewerkers en gezin

Rijksambtenaren kunnen zich opgeven voor een aantal voorbereidingscursussen. Een lijnmanager moet hiervoor meestal toestemming verlenen. Bekijk het aanbod van cursussen.