Verkiezingswaarnemers

Ook als u niet in dienst bent van het Rijk (of een andere overheidsorganisatie) kunt u (tijdelijk) werkzaam zijn voor de Rijksoverheid in het buitenland, bijvoorbeeld als verkiezingswaarnemer.

Toelichting

Nederland ondersteunt democratiseringsprocessen in jonge democratieën. Het ministerie van Buitenlandse Zaken draagt hieraan bij. Jaarlijks zendt BZ verkiezingswaarnemers uit naar geselecteerde landen waar verkiezingen worden gehouden. Uitzending gebeurt op vrijwillige of op contractbasis.

Een internationale verkiezingswaarneming gebeurt altijd op uitnodiging van het land waar de verkiezingen plaatsvinden. Er wordt samengewerkt met een internationale organisatie (IO) zoals de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) en de Europese Unie (EU). Waarnemers observeren het verkiezingsproces en beoordelen de rechtmatigheid van de verkiezingsuitslag. Niet de uitslag zelf maar het verloop van het proces van deze verkiezingen is van belang. Verkiezingswaarnemers kijken naar processen rondom de uitvoering van de kieswet en de verkiezingen vóór, tijdens en vlak na de verkiezingsdag.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website  www.werkenvoorinternationaleorganisaties.nl.