Praktische informatie

Wordt u overgeplaatst van of naar een post? Op de pagina's uitzending naar een post of terugkeer naar Nederland vindt u handige checklists voor een goede voorbereiding.

Onderstaand vindt u nog extra praktische informatie ter voorbereiding op uw overplaatsing. Voor zaken die niet onder de verantwoordelijkheid van de werkgever vallen verwijzen wij u door naar de juiste instanties en/of organisatieonderdelen. 3W beschikt niet over de specialistische kennis en kent uw persoonlijke situatie niet, daarom is het belangrijk dat u zelf de vragen voorlegt. Geef daarbij heel duidelijk aan dat u als medewerker van de Rijksoverheid geplaatst wordt in het buitenland. Vermeld tevens dat u fictief ingezetene van Nederland bent en niet emigreert.

Praktische zaken