Internationaal Baccalaureate

Het begrip ‘internationaal onderwijs’ is veelomvattend. Een internationale school biedt een curriculum aan in een taal, anders dan de taal die wordt gebruikt in het land van vestiging en is geaccrediteerd door erkende accreditatieorganisaties.

Toelichting

Het gaat om een steeds wisselende internationale omgeving wat betreft studenten en leerkrachten, waarin over het algemeen Engels als instructietaal gebruikt wordt. Het is raadzaam je goed te oriënteren op de mogelijkheden voor goed onderwijs in het buitenland, vóór u reageert op een functie in het buitenland, om in een later stadium teleurstellingen te voorkomen. Houd er ook rekening mee dat er bij verschillende scholen wachtlijsten zijn.

Hoewel er een groot aantal scholen is waar het International Baccalaureate (IB) behaald kan worden, is een eenduidig internationaal curriculum voor de hele lagere en middelbare school, het zogenaamde Primary Years Programme (PYP) en Middle Years Programme (MYP) nog niet op alle internationale scholen doorgevoerd.

Wel bestaat er een groeiende interesse in het systeem. Hierdoor is binnen het internationale onderwijs de laatste jaren een duidelijke toename te zien van het IB-programma, maar ook een toename in het aantal scholen dat gebruik maakt van het PYP en het MYP.

Het IB-examen omvat 3 vakken op hoog niveau en 3 op lager niveau alsook een kern van 3 verschillende elementen. Het eindexamen van de verschillende vakken wordt vanuit Genève georganiseerd en beoordeeld en is over de gehele wereld gelijk.

Aansluiting onderwijssysteem NL

Het IB-diploma geeft toegang tot Nederlandse en buitenlandse universiteiten en is vergelijkbaar met een Nederlands VWO-diploma. Wees er echter op bedacht, dat voor bepaalde studies in het tertiair onderwijs in Nederland leerlingen examen moeten hebben gedaan in 4 exacte vakken. Dit is in een IB-vakkenpakket niet standaard, maar wel mogelijk.

Meer informatie over toelatingseisen tot universiteiten wordt omschreven op de website van de International Baccalaureate Organization (IBO). Het pre-IBDP programma is bedoeld voor Nederlandstalige leerlingen die op een internationale school in Grade 10 zitten (vergelijkbaar met het Nederlandse 4 HAVO/VWO). Zij kunnen via de Stichting IBID één lesjaar Nederlands volgen als voortzetting op de tot dan toe gevolgde Nederlandse lessen en als voorbereiding op het daarna te volgen IBDP-Dutch A in welk vak de leerling ook eindexamen aflegt.

Meer informatie

Om te weten te komen wat een diploma van het internationaal voortgezet (secundair) onderwijs in Nederland waard is, kunt u de Landenmodules van NUFFIC raadplegen en/of het Informatiecentrum Diplomawaardering (IDW).