Frans onderwijs

De Franse staat stelt per jaar een curriculum vast voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Dit geldt voor alle scholen zowel in Frankrijk als daarbuiten.

Toelichting

Dit houdt in dat alle Franse scholen op hetzelfde ogenblik dezelfde stof behandelen, wat de overgang van de ene naar de andere Franse school Kinderen van 2 1/2 - 5 jaar worden toegelaten tot de École Maternelle, mits zij vóór 31 december 3 jaar worden en zindelijk zijn. Na de École Maternelle komt de École Primaire (6 -11 jaar). Deze is verder onderverdeeld:

  • Maternelle: 2 1/2 tot 5 jaar
  • Cours moyen: 6 tot 11 jaar, bestaande uit:
    • Cours préparatoire (leeftijd 6 - 7 jaar),
    • Cours élémentaire (leeftijd 7 - 9 jaar) en
    • Cours moyen (leeftijd 9 -11 jaar)
  • Collège (Brevet des Collège): 11 tot 14 jaar
  • Lycée (Baccalauréat): 15 tot 17/18 jaar.

Het Enseignement Secondaire begint met het 4-jarige Collège (11 - 15 jaar), een vorm van algemeen voortgezet onderwijs. Deze opleiding wordt afgerond met het Brevet des Collèges. Hierna volgt het Lycée (15 - 17 jaar) of het Lycée d'Enseignement Professionel (beroepsopleiding, komt buiten Frankrijk nauwelijks voor). De leerlingen op het Lycée kunnen een bepaalde richting kiezen: scientific, litéraire of economique/sociale met een daarop afgestemd vakkenpakket. De opleiding wordt afgesloten met het behalen van het Baccalauréat. Dit Baccalauréat geeft toegang tot Franse en in principe ook tot Nederlandse universiteiten.

Bij Franse scholen ligt de nadruk op intellectuele vorming. Er is veel aandacht voor schrijven/stellen, minder voor spreken en voordragen. De hoeveelheid uren sport en creatieve vakken is ongeveer gelijk aan die in het Nederlands onderwijs.

Meer informatie

Voor uitgebreide informatie over de waarde van een Franse (voor-)opleiding kunt u de Landenmodules van NUFFIC raadplegen en/of het Informatiecentrum Diplomawaardering (IDW).

Op de site van Eurydice vindt u meer informatie over het Franse onderwijssysteem

Vragen

SSP - Vraag voor Voorlichting Medewerker en Gezinsleden