Duits onderwijs

Het onderwijs in Duitsland is per deelstaat (Bundesland) verschillend. Er bestaat een groot verschil in niveau per Bundesland. De Duitse scholen in het buitenland worden door verschillende Bundeslanden begeleid, waardoor het niveau zeer verschillend kan zijn. De cijfers die de leerlingen behalen worden mede bepaald door de al dan niet attente houding in de klas.

Toelichting

Op de Duitse scholen vormt het onderwijs in de taal van het gastland een verplicht vak tot en met klas 6.

  • Kindergarten und Vorschule (leeftijd 3 - 6 jaar)
  • Grundschule = Primatstufe (leeftijd 6 - 10 jaar, klas 1 - 4)
  • Orientierungsstufe (leeftijd 10 - 12 jaar, klas 5 - 6)
  • Sekundarstufe I ( leeftijd 12 -16 jaar, klas 7 - 10)
  • Sekundarstufe II (leeftijd 16 -18 jaar, klas 11 - 12).

Kinderen vanaf 3 jaar worden toegelaten tot de 'Kindergarten'. Tot aan het tiende levensjaar volgt de 'Grundschule'. Na de Grundschule zijn er 3 vormen van voortgezet onderwijs in de Orientierungsstufe waaruit de leerling kan kiezen:

  • Hauptschule (meestal ter voorbereiding op een praktische beroepsopleiding)
  • Realschule (niveau VMBO-t/HAVO)
  • Gymnasium (niveau VWO); deze opleiding wordt afgesloten met het Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife. Dit diploma geeft toegang tot Duitse en in principe tot Nederlandse universiteiten.

Meer informatie

Voor uitgebreide informatie over de waarde van een Duitse opleiding kunt u de Landenmodules van NUFFIC raadplegen en/of het Informatiecentrum Diplomawaardering (IDW).

Op de site van Eurydice vindt u meer informatie over het Duitse onderwijssysteem

Vragen

SSP - Vraag voor Voorlichting Medewerker en Gezinsleden