Brits onderwijs

Er zijn weinig Engelse scholen in het buitenland voor leerlingen in het voortgezet (secundair) onderwijs. In Engeland is het gebruikelijk dat kinderen op die leeftijd naar een kostschool gaan.

Toelichting

Op Engelse scholen worden de kinderen op grond van hun leeftijd ingedeeld. In principe blijven kinderen niet zitten. Over het algemeen zijn Engelse scholen alert op leerproblemen als dyslexie. Er wordt vaak gewerkt met remedial teaching.

  • Nursery School vanaf 3 jaar
  • Primary School (Infant en Junior School) vanaf 4 1/2 - 11/12 jaar
  • Secondary School van 11 tot 18 jaar

Tijdens de eerste 3 jaar van het middelbaar onderwijs wordt uitgegaan van een algemeen oriënterend curriculum en krijgt de leerling een basispakket aangeboden. De volgende 2 jaar bestaan uit het volgen van een aantal verplichte en keuzevakken. De 5 jaren worden afgesloten met het General Certificate of Secondary Education (GCSE), vroeger O-level. Hierna bestaat de mogelijkheid om de studie voort te zetten in de Sixth Form (klas 6 en 7) en kan na 2 jaar het General Certificate of Education Advanced Level (A-level) worden behaald.

Dit diploma geeft in principe toelating tot Engelse universiteiten. Tevens is het mogelijk in de Sixth Form vakken af te sluiten op een Advanced Supplementary niveau (AS-level). De zwaarte en duur staan gelijk aan de helft van het Advanced Level.

Voor kinderen die het Engels niet (voldoende) beheersen zijn soms lessen ‘English as a second language’ mogelijk. De laatste 2 jaren GCSE kunnen het best op één school worden gevolgd, evenals de 2 jaren Sixth Form (A-level). Dit in verband met de grote diversiteit in de leerstof van de verschillende scholen.

Aansluiting op Nederlands onderwijssysteem

Hoewel het behalen van A-levels in principe ook toegang geeft tot Nederlandse universiteiten, kan dit in de praktijk problemen opleveren. Bij A-levels wordt vaak in maar 4 vakken examen gedaan. Veel opleidingen aan Nederlandse universiteiten eisen echter dat er eindexamen is gedaan in meer dan 4 vakken.

Het International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) is een internationale variant op het GCSE. In tegenstelling tot het GCSE biedt het IGCSE het Nederlands als eerste taal aan. Het IGCSE geeft toegang tot het International Baccalaureate (IB) programma.

Meer informatie

Voor uitgebreide informatie over de waarde van het (I)GCSE in Nederland kunt u de Landenmodules van NUFFIC raadplegen en/of het Informatiecentrum Diplomawaardering (IDW).

Op de site van Eurydice vindt u meer informatie over het Britse onderwijssysteem.

Vragen

SSP - Vraag voor Voorlichting Medewerker en Gezinsleden