Amerikaans onderwijs

Veel internationale scholen noemen zich Amerikaanse school en verwijzen daarbij naar accreditatie organisaties met welluidende namen.

Toelichting

Veel internationale scholen noemen zich Amerikaanse school, maar het is goed te bedenken dat Amerikaans onderwijs pas echt Amerikaans onderwijs is als er opgeleid wordt tot een High School diploma en er sprake is van de volgende onderdelen:

  • Preschool
  • Kindergarten
  • Elementary School leeftijd 5 1/2- 9 jaar (grades 1- 4)
  • Middle School leeftijd 10 -13 jaar (grades 5 - 8)
  • High School leeftijd 14 -18 jaar (grades 9 -12).

Vanaf grade (leergang) 9/10 bestaan er 3 verschillende onderwijsrichtingen: Technical, Vocational en Academic College Prepatory.

De vakken kunnen op verschillende niveaus worden gevolgd: basic, regular, honorary of advanced level. Het niveau van het uiteindelijk behaalde High School diploma kan dus erg verschillend zijn. Het Amerikaanse High School diploma wordt in Nederland niet erkend; het is meestal vergelijkbaar met een HAVO-diploma. Toelating tot een Nederlandse universiteit kan doorgaans pas geschieden na het behalen van het International Baccalaureate (IB) diploma of het volgen van 2 jaar Amerikaans college. De eerste 2 jaar van de meeste Amerikaanse colleges komen ongeveer overeen met de laatste 1 à 2 jaar van het Nederlandse VWO.

Bij Amerikaans onderwijs wordt veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden en creatieve vakken. Bovendien wordt er veel aan sport gedaan. Het Amerikaans onderwijs bevat een competitief element zodat een kind, dat graag gestimuleerd wordt beter zijn best te doen dan een ander, zich hier goed in thuis kan voelen.

Meer informatie

Voor uitgebreide informatie over het Amerikaans onderwijs, zoals de waarde van een High School diploma in Nederland, kunt u de Landenmodules van NUFFIC raadplegen en/of het Informatiecentrum Diplomawaardering (IDW).

Vragen

SSP - Vraag voor Voorlichting Medewerker en Gezinsleden