Civiel experts

Ook als u niet in dienst bent van het Rijk (of een andere overheidsorganisatie) kunt u (tijdelijk) werkzaam zijn voor de Rijksoverheid in het buitenland, bijvoorbeeld als civiel expert of verkiezingswaarnemer. 3W verzorgt de werving, selectie en administratieve ondersteuning rond Nederlandse experts die ingezet worden bij civiele missies en verkiezingswaarnemingen.

Verkiezingswaarneming

Bekijk de pagina verkiezingswaarnemers voor meer informatie.

Civiele missie

Nederland ondersteunt wederopbouwprocessen in fragiele staten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken draagt hieraan bij door Nederlandse experts uit te zenden naar het buitenland om daar voor internationale organisaties (IO’s) te werken.

Vanaf 2009 is de aandacht van BZ voor fragiele staten sterk toegenomen. De behoefte aan experts die in deze landen ingezet kunnen worden groeit. Nederlandse experts zijn onder andere uitgezonden naar de EU missies in Kosovo, Afghanistan, Irak, Palestijnse Autoriteit en Georgië, en naar de VN vredesmissies in de Democratische Republiek Congo en in Zuid-Sudan. De Nederlandse deelname aan civiele missies wordt bepaald op basis van politieke prioriteiten.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website  www.werkenvoorinternationaleorganisaties.nl.

Veelgestelde vragen over de civiele missiepool

Veelgestelde vragen ter voorbereiding op uitzending als civiel expert

Veelgestelde vragen tijdens de uitzending als civiel expert

Veelgestelde vragen na de uitzending