Vouchers

Is uw vlucht i.v.m. covid-19 geannuleerd? Dan heeft u mogelijk een voucher via VCK Travel of rechtstreeks van de maatschappij ontvangen. Welke voorwaarden er voor vouchers gelden kan per maatschappij verschillen. Op de website van VCK Travel vindt u hierover meer informatie.

Algemene richtlijn

 • een voucher is persoonsgebonden
 • een voucher kan alleen worden ingezet voor een toekomstige dienstreis
 • het inzetten van vouchers voor priv├ędoeleinden is uiteraard niet toegestaan
 • goedkeuring van uw leidinggevende is vereist
 • u wordt verzocht een kopie van de goedkeuring aan uw reisdeclaratie toe te voegen

KLM-vouchers

Voor KLM-vouchers gelden de volgende aanvullende richtlijnen*:

 • naamswijziging is mogelijk
 • voucher is geldig t/m 31 december 2021 of 12 maanden na afgiftedatum wanneer datum afgifte ligt vanaf 1 januari 2021.
 • voucher kan worden gebruikt voor een vlucht na geldigheidsdatum zolang de boeking maar binnen de voucherperiode is gemaakt
 • waarde voucher is gelijk aan originele ticketprijs
 • in geval de prijs van een nieuw ticket lager is dan de waarde van het voucher wordt een nieuw voucher tegen de restantwaarde uitgegeven
 • er kunnen gelijktijdig maximaal 2 vouchers per passagier worden gebruikt
 • vouchers kunnen worden gebruikt voor vluchten van KLM, Air France, Delta Air Lines, Virgin Atlantic en Kenya Airways
 • mogelijkheid voor restitutie blijft bestaan na 12 maanden na afgiftedatum voucher. Dit is echter alleen van toepassing wanneer de vlucht door de maatschappij is geannuleerd. Voor de overige situaties blijven de originele ticketcondities van kracht.
 • Er geldt een 15% bonus op de voucherwaarde wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 1. boeking van een vlucht ligt voor 31 oktober 2020;
 2. datum van de heenvlucht ligt voor 15 juni 2021;
 3. de prijs van het ticket is hoger dan de waarde van het voucher.

* richtlijnen kunnen aan veranderingen onderhevig zijn.

Inzetten voucher

Maakt u gebruik van TEM? Dan kunt u uw voucher inzetten door gebruik te maken van het offertetraject binnen TEM onder vermelding van het vouchernummer. Gebruik van een voucher bij een online boeking is in TEM niet mogelijk.

Maakt u geen gebruik van TEM? Vermeld dan het vouchernummer in het opmerkingenveld van het VCK-reisaanvraagformulier.

Naamswijziging voucher KLM

Maakt u zelf geen gebruik meer van uw KLM-voucher en is het wenselijk dat deze wordt ingezet voor een dienstreis van een collega dan bestaat bij KLM de mogelijkheid om een naamswijziging door te voeren. Een naamswijziging kan alleen worden toegepast binnen de directie / afdeling / post waarvoor u werkzaam bent.

Maakt u gebruik van TEM? U maakt gebruik van het offertetraject en vermeldt in het opmerkingenveld het vouchernummer + naam van de oorspronkelijke voucherhouder. Een goedkeuring van uw leidinggevende is vereist.

Maakt u geen gebruik van TEM? U maakt gebruik van het VCK-reisaanvraagformulier en vermeldt in het opmerkingenveld het vouchernummer + naam van de oorspronkelijke voucherhouder. Een goedkeuring van uw leidinggevende is vereist.

ACRU-reizen

Voor vouchers gelieerd aan ACRU-reizen van en naar de post (overplaatsing, verlof, herenigingsreizen, recuperatie, reis alleenstaande) geldt dat deze vouchers centraal zullen worden ingezet door 3W. Indien van toepassing wordt de post en betrokken voucherhouder navenant geinformeerd.

Monitoring

Op periodieke basis zal 3W informatie ontvangen vanuit de maatschappij of VCK Travel m.b.t. de in omloop zijnde vouchers en het gebruik. Indien nodig kunnen organisatieonderdelen en voucherhouders separaat door 3W benaderd worden m.b.t. de status.

Vragen

Heeft u vragen over de vouchervoorwaarden van een maatschappij? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met VCK Travel.

Heeft u vragen over het aanvraagproces? Stuur dan een SSP of mail naar 3W-TEM@minbuza.nl. Of neem voor de ondersteuning bij het boeken van uw reis telefonisch contact op met +31 70 3484040.