INSTRUCTIE 'Offerte reisagent accepteren'

Om de ontvangen offerte te accepteren voert u de volgende acties uit:

Offerte aanvraag reisagent 9
  1. Sla de e-mail met de geaccepteerde offerte op op uw computer en voeg deze als bijlage toe aan de reisaanvraag.
  2. Geef aan dat u akkoord bent met de offerte door het vinkje te zetten
  3. Klik op ‘Indienen offerte of ter akkoord manager’.

De status van de reisaanvraag is nu gewijzigd van ‘Concept’ naar ‘Ingediend’.


Onderaan in de reisaanvraag bij ‘Geschiedenis’ vindt u de datum/tijdstip van indienen terug.

De goedkeurder van de reisaanvraag ontvangt nu per e-mail een verzoek tot goedkeuring van de reisaanvraag.

Na goedkeuring wijzigt de status van de reisaanvraag van ‘ingediend’ naar ‘goedgekeurd’ en ontvangt u uw ticket(s) van de reisagent.