De geschiedenis van 3W

In 2011 werden de eerste ideeën op papier gezet en anno 2020 opereert 3W alweer enige jaren als Rijksbreed SSO. Aan de hand van een tijdlijn en belangrijke mijlpalen zie je hieronder hoe onze organisatie zich in snel tempo ontwikkelde. 

Introductie website - Wat kan 3W voor u betekenen?

Mijlpalen en ontwikkeling3W | WereldWijd Werken