De geschiedenis van 3W

In 2011 werden de eerste ideeën op papier gezet en anno 2019 opereert 3W alweer enige jaren als Rijksbreed SSO. Aan de hand van een tijdlijn en belangrijke mijlpalen zie je hieronder hoe onze organisatie zich in snel tempo ontwikkelde. 

Mijlpalen en ontwikkeling3W | WereldWijd Werken