Wat doet 3W?

3W is de Rijksbrede shared service organisatie (SSO) voor medewerkers die voor de Nederlandse overheid wonen, werken of reizen in het buitenland
of het Caribisch deel van het Koninkrijk en voor alle BZ medewerkers, ongeacht hun standplaats. 3W valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wat kan 3W voor u betekenen?

Als rijksbrede SSO levert 3W diensten en advies aan alle uitgezonden en lokale medewerkers voor optimaal werken, wonen en reizen in het buitenland en de terugkeer naar Nederland en alle BZ medewerkers, ongeacht hun standplaats. Lees verder.

Aan de hand van een tijdlijn en belangrijke mijlpalen zie je hoe 3W zich, sinds 2011, in snel tempo heeft ontwikkeld. Lees verder.

Wilt u contact met ons opnemen?
Al onze adresgegevens en telefoonnmmers vindt u op de pagina contact.

Wat doet 3W?

 • We geven voorlichting ter voorbereiding van medewerkers en hun gezin op een plaatsing.
 • We bemiddelen bij internationale verhuizingen.
 • We ondersteunen internationale reizen en het gebruik van TEM.
 • We bemiddelen bij medische diensten zoals keuringen en vaccinaties.
 • We behandelen de vergoedingen bij plaatsing in het buitenland.
 • We geven diplomatieke paspoorten af, en bemiddelen bij visa aanvragen en legalisaties.
 • We zijn het contactpunt voor lokaal personeel op posten voor Rrlok en salarisadministratie.
 • We werven en trainen kandidaten voor civiele missies en verkiezingswaarnemers.
 • We bemiddelen bij overvlieg- en landingsvergunningen voor militaire en staatsvluchten.
 • We verzorgen de diplomatieke post en vracht.
 • We leveren kunst, denk aan kunstuitleen aan BZ en de ambassades in het buitenland.
 • We dragen zorg en voeren projecten uit voor veilige en werkbare kantoren (ambassades en residenties).
 • We adviseren huren en huurnorm bedragen.
 • We leveren trainingen op persoonlijke veiligheid, en crisismaterialen aan ambassades.
 • We verzorgen de administratieve afwikkeling van de door HR genomen besluiten voor alle BZ ambtenaren en geven adviezen over de toepassing van wet- en regelgeving m.b.t. de administratieve uitvoer van desbetreffende interne bedrijfsvoeringsprocessen.
 • We ‘ontzorgen’ het BZ lijnmanagement van administratieve goedkeuringshandelingen vallend onder de In-, Door- en Uitstroom (IDU) processen in P-Direkt.

Introductie website - Wat kan 3W voor u betekenen?

Dienstverleningsafspraken

3W heeft met alle afnemers dienstverleningsafspraken (DVA) gemaakt. Deze DVA’s zijn afgesloten voor de periode van één jaar. Hierin is afgesproken wat de klant aan producten en diensten afneemt van 3W.

In één oogopslag kunt u zien welke klant wat afneemt: Afnameoverzicht 3W.

Organisatie