De geschiedenis van 3W

In 2011 werden de eerste ideeën op papier gezet en anno 2022 opereert 3W alweer enige jaren als Rijksbreed SSO. Onderstaande tijdlijn laat de belangrijkste mijlpalen zien en geeft weer hoe onze organisatie zich in snel tempo ontwikkelde.

Mijlpalen en ontwikkeling

3W | WereldWijd Werken