Contactpersonen opdrachtgevers

De contactpersonen van een opdrachtgevend (rijks)organisatieonderdeel, waar 3W dienstverleningsafspraken (DVA) mee heeft, worden gezien als een belangrijk verlengstuk van de dienstverlening van 3W. Samen met de medewerkers van 3W zorgen zij voor de eerste contacten tussen het betreffende (rijks)organisatieonderdeel en 3W. De verschillende soorten contactpersonen staan opgenomen in de DVA van het betreffende opdrachtgevende (rijks)organisatieonderdeel.

Soort contactpersonen

Klantcontactpersoon
De klantcontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor een rijksoverheidsmedewerker die wordt uitgezonden naar het buitenland om op een ambassade te gaan werken. Of iemand die voor de Nederlandse overheid naar het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt uitgezonden. De klantcontactpersoon is een belangrijke schakel in het contact met 3W op operationeel niveau. Na aanmelding van de betrokken ambtenaar bij 3W door de klantcontactpersoon kunnen de voorbereidingen worden getroffen voorafgaand aan de uitzending.

Accountmanager
De accountmanager van het opdrachtgevend (rijks)organisatieonderdeel neemt deel aan het afnemersoverleg en is eerste aanspreekpunt voor de 3W relatiemanager, daar waar het gaat om dienstverleningsafspraken, afspraken op tactisch niveau en eerste escalatie indien nodig.

Financieel contactpersoon
De financieel contactpersoon is de aangewezen contactpersoon van het opdrachtgevend (rijks)organisatieonderdeel, daar waar het gaat om verrekeningen en betalingen van facturen.

Contactpersoon bij 3W

Kunt u de informatie niet op deze site vinden of heeft u behoefte aan een sparringpartner bij 3W? Neem contact met onze relatiemanagers via postbus 3W-relatiebeheer@minbuza.nl.

Overzicht klantcontactpersonen

Op het Rijksportaal is een overzicht van klantcontactpersonen gepubliceerd.