Abonnement en netwerk Global Connection

Een abonnement van Global Connection bestaat uit een interactieve community, Engelstalige digitale nieuwsbrieven en een Engelstalig digitaal kwartaalmagazine door en voor partners die wonen (en werken) in het buitenland.

Voor wie?

Partners van medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) die op grond van de ACRU worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) die op grond van de ACRU worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland en alleenstaande ouder zijn.

Met alle klanten van 3W zijn afspraken gemaakt over de af te nemen producten en diensten. Deze afname is vastgelegd in een Dienstverleningsafspraak (DVA). Check het overzicht of je organisatie deze dienst afneemt.

Toelichting

De interactieve community van Global Connection biedt toegang tot een besloten website waarop u met anderen in contact kunt treden, kennis kunt delen en ervaringen kunt uitwisselen.

Via het Rijksportaal kunt u de magazines van Global Connection inzien en downloaden.

Voorwaarden

  • Bij terugkeer in Nederland of na beëindiging plaatsingstermijn wordt de dienstverlening in september van dat jaar stopgezet.

  • Bij plaatsing van de ene buitenlandse post naar een andere plaatsing in het buitenland moet het abonnement opnieuw worden aangevraagd.

  • Het abonnement kan maximaal 3 maanden voorafgaand aan plaatsing in het buitenland worden aangevraagd.

Aanvragen

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
SSP - Abonnement Global Connection
Indien uw organisatie deze dienst van 3W afneemt, kunt u bij plaatsing in het buitenland, voor uw partner of voor uzelf als alleenstaande ouder met meereizende kinderen, een abonnement aanvragen via SSP.

Vragen

SSP - Vraag voor Voorlichting Medewerker en Gezinsleden

Doorlooptijden

U of uw partner ontvangt binnen twee weken een welkomstbericht per e-mail van Global Connection.