FAQ Diplomatieke status en immuniteit

 Op deze pagina vindt u meer informatie over de diplomatieke status en de immuniteiten. Als u wordt uitgezonden voor de Nederlandse overheid naar een buitenlandse post, krijgt u als uitgezonden medewerker in beginsel de diplomatieke status en de daarbij horende immuniteiten. Deze status brengt bepaalde rechten, maar ook plichten met zich mee. In welke mate u de diplomatieke status en de immuniteiten ontvangt, verschilt per geval. Dit verschilt ook voor de eventuele gezinsleden. Lees daarom de onderstaande informatie goed door.

Algemeen

Werk

Diplomatieke status