Werken bij Internationale Organisaties

Ook Nederlanders die niet in dienst zijn van het Rijk (of een andere overheidsorganisatie) kunnen (tijdelijk) werkzaam zijn voor de Rijksoverheid in het buitenland. Hieronder vindt u informatie over uitzendingen als civiel expert, verkiezingswaarnemer of werken bij de EU.