Voorbereidingsgesprekken uitzending naar het Caribisch deel van het Koninkrijk

Als u wordt uitgezonden naar het Caribisch gebied, wilt u uiteraard goed voorbereid en geïnformeerd zijn. 3W speelt daarin een belangrijke rol. Nadat uw uitzendende organisatie u bij 3W heeft aangemeld, neemt het Caribisch Team van 3W contact op om een afspraak voor een voorbereidingsgesprek te maken.

Voor wie?

Alle medewerkers die op grond van de KUBZK, VUBZK- of VBRA-regeling naar het Caribisch deel van het Koninkrijk worden uitgezonden.

3W werkt voor verschillende overheidsopdrachtgevers die de nieuwe uitzendingen op uniforme wijze bij 3W aanmelden. De voorlichting en voorbereiding is voor de verschillende categorieën uitzendingen grotendeels gelijk.

Aanvragen

De uitzendende organisatie verzendt uw aanmelding via een Self Service Portal (SSP) formulier naar 3W Team Caribisch. 3W neemt contact met u op voor een afspraak voor een voorbereidingsgesprek. Daarnaast ontvangt u per mail de uitnodiging, aanvullende informatie en een aantal in te vullen formulieren, die u ingevuld moet retourneren. De originelen neemt u mee naar het gesprek.

Toelichting

U ontvangt ook een link voor het medisch onderzoek. U moet zelf een afspraak maken voor u zelf en uw eventuele gezinsleden die meeverhuizen. De doorlooptijd na aanmelding is circa 9 weken.

Meer informatie over het medisch onderzoek en medische zaken vindt u op deze website.

Documenten voorafgaand aan gesprek
De relevante documenten voor het voorlichtingsgesprek met Caribisch Team zijn te vinden via:

  • Het Voorzieningenstelsel Uitzendingen (VU BZK) naar het Caribisch deel van het Koninkrijk
  • Het Voorzieningenstelsel Buitenlandtoelagen Rechterlijke Ambtenaren (VBRA)

Regeling vergoedingen bij uitzending deskundigen voor korte duur (max. 1 jaar), naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba (KUBZK).

.Aanvraagformulieren VUBZK-VBRA:

Uw opdrachtgever/werkgever heeft uw persoons- en salarisgegevens aan 3W verstrekt.

Contactpersoon – begeleiding
U heeft een vast contactpersoon van 3W Team Caribisch die uw uitzending ondersteunt en de betalingen regelt. Bij afwezigheid van die persoon is er een vervanger die uw mail leest via de algemene postbus.

Het 3W Team Caribisch heeft ter plaatse geen vertegenwoordiging in het land van uitzending. U moet dus altijd via de mail of telefoon contact opnemen met uw contactpersoon. In dringende gevallen kunt u ook via uw uitzendende organisatie contact laten opnemen met 3W Team Caribisch.

Veiligheidsonderzoek
Een veiligheidsonderzoek is een onderzoek naar uw antecedenten dat wordt uitgevoerd voordat u wordt benoemd of aangesteld in een vertrouwensfunctie. Afhankelijk van de toekomstige functie wordt de zwaarte van een veiligheidsonderzoek bepaald. Indien nodig ondergaat uw partner ook een veiligheidsonderzoek.

De toetsing en uitvoering van dit veiligheidsonderzoek zijn verantwoordelijkheden van uw opdrachtgever/werkgever. Het veiligheidsonderzoek moet afgerond zijn en de verklaring van geen bezwaar moet afgegeven zijn voor de vertrekdatum.

Uitschrijven NL / inschrijven ter plaatse
Als u langer dan 8 maanden in het buitenland gaat wonen, moet u zich uiterlijk 5 dagen voor vertrek uit Nederland uitschrijven. Dit geldt ook voor alle gezinsleden die meeverhuizen. Het uitschrijfbewijs heeft u nodig bij het inschrijven op de nieuwe bestemming. U ontvangt van uw contactpersoon 3W Team Caribisch een uitzendverklaring die u ook nodig heeft bij het inschrijven. Gaat u naar Curaçao onder het VUBZK-VBRA? In dat geval meldt 3W Team Caribisch u aan bij Dos Mundos die u op Curaçao begeleidt bij de inschrijving. Dos Mundos neemt contact met u op voor vertrek en zal aangeven welke documenten u precies mee moet nemen. Voor de landen Aruba, Sint Maarten en de BES eilanden moet u zich wenden tot respectievelijk het Aruba huis, het Sint Maarten huis of de Rijksdienst CN.

Zorgt u er bij vertrek voor dat u de juiste documenten voor alle gezinsleden bij u heeft. Houdt er rekening mee dat het inschrijven soms langer duurt dan u in Nederland gewend bent.

Rijbewijs en paspoort
Uw paspoort moet geldig zijn bij vertrek. Het is handig als het paspoort van recente datum is. Mocht u op de eilanden een nieuw paspoort moeten laten maken, dan duurt dit langer dan wanneer u dit in Nederland laat doen (denk aan 4 tot 6 weken). Kijk ook de geldigheid van uw rijbewijs na en laat dit eventueel voor vertrek verlengen. Kinderen moeten een eigen paspoort hebben.

Aanloopvoorschot
Bij aanvang uitzending moet u vaak aanzienlijke bedragen in korte tijd voldoen, bijvoorbeeld de kosten van tijdelijke huisvesting, de borg voor de huurwoning voor lange duur en misschien de aankoop van een auto.

De regeling VUBZK-VBRA voorziet in een aanloopvoorschot. Op verzoek verstrekt 3W u dit voorschot voorafgaand aan uitzending. 3W verrekent dit voorschot met uw maandelijkse buitenlandtoelagen in maandelijkse termijnen.

De regeling KUBZK voorziet periodiek in voorschotten.

Particuliere verzekeringen
3W beveelt een expatverzekering aan, die u bij diverse verzekeringsmaatschappijen kunt afsluiten. Bedenk dat uw huidige verzekeringen niet meer van toepassing zijn. U moet in de regel uw huidige verzekeringen opzeggen en nieuwe afsluiten voor het eiland waar u gaat wonen. Ook kunt u bijvoorbeeld de calamiteitenreis uitbreiden tot 2e graads familie.

Zie voor informatie over ziektekostenverzekeringen.

Vragen

Meer informatie kunt u verkrijgen via e-mail.