Veiligheidstraining (HEAT)

Deze driedaagse training wordt aangeboden met het oog op de zorgplicht van de werkgever en heeft als doel bewustwording van mogelijke dreigingen en (persoonlijke) veiligheidsrisico’s in een gebied met een verhoogd (oranje reisadvies) of hoog (rood reisadvies) veiligheidsrisico. Daarnaast kennis en vaardigheden opdoen die nodig zijn voor het omgaan met de (persoonlijke) veiligheidsrisico’s en plotseling optredende, snel verslechterende veiligheidsomstandigheden. HEAT staat voor “Hostile Environment Awareness Training”.

Voor wie?

De training is verplicht voor alle BZ-medewerkers en attachés die op een post in een hoog risicogebied (rood) worden geplaatst, en is ook van toepassing op civiele experts en verkiezingswaarnemers die hun werkzaamheden gaan uitvoeren in een hoog risicogebied (rood).

De training is ook verplicht voor alle BZ-medewerkers en die een dienstreis naar een hoog risicogebied (rood) gaan maken. De medewerkers van vakdepartementen die voor een dienstreis een dergelijke training moeten volgen, kunnen dit aanvragen bij het eigen departement.

Alleen deelname aan de training is niet voldoende, na afloop van de training moet het certificaat door de deelnemer in ontvangst te zijn genomen.

Daarnaast wordt de training aanbevolen voor:

  • BZ-medewerkers en attachés inclusief hun kinderen van 16 jaar en ouder en de partner, die worden geplaatst in een gebied met een verhoogd veiligheidsrisico (oranje).
  • BZ-medewerkers die regelmatig reizen naar een gebied met verhoogd veiligheidsrisico (oranje).
  • Let op! Het certificaat van de cursus is 5 jaar geldig.

Toelichting

De training maakt u bewust van de beperkingen en veiligheidsrisico’s die werken en wonen in een gebied met een verhoogd of hoog veiligheidsrisico met zich meebrengen. Ook worden kennis en vaardigheden bijgebracht die nodig zijn voor het inzetbaar houden van uzelf en van directe collega's.

Er zijn twee belangrijke documenten die betrekking hebben op een plaatsing op een post of uitzending naar een civiele missie in een hoog risico gebied:

De gebieden vallend onder hoog (rood) en verhoogd veiligheidsrisico  vindt u in de 24/7 BZ Reis app.

Data training

Wij bieden vanaf nu alleen nog maar een driedaagse basic safety security trainingen aan bij  Centre for Safety Development (CSD). De training via CSD is in het Engels.

Voor de data van de trainingen, ga naar de website van CSD. U kunt alvast in het overzicht van trainingsdata kijken bij de 3-daagse Basic Safety Course of er een passende datum wordt aangeboden waarop u getraind kan worden. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u zich altijd eerst aanmelden met het onderstaande SSP-aanvraagformulier, u ontvangt dan instructies over de verdere aanmeldingprocedure bij CSD.

Aanmelden

  • BZ-medewerkers schrijven zichzelf en indien van toepassing hun partner en evt. kinderen zelf in met onderstaand SSP-formulier.
  • Attachés en medewerkers van een vakdepartement die worden uitgezonden naar een post kunnen zichzelf en hun partner en evt. kinderen laten inschrijven via de Klantcontactpersoon met hetzelfde SSP-formulier.
  •  Wie is mijn Klantcontactpersoon? Lees verder.

Aanvragen

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
SSP - Voorbereidingscursussen voor uitzendig en terugkeer

Vragen

SSP - Vraag over voorbereiding op uitzending

Tarief veiligheidstraining

Het tarief vindt u op de pagina Verrekening producten en diensten.

Dit tarief wordt al dan niet doorbelast op basis van de gemaakte afspraken tussen 3W en uw organisatie(onderdeel). Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld.