Voorbereidingscursussen voor medewerkers en gezin

Ivm de COVID-19 maatregelen, worden er momenteel maatwerk regelingen ingevoerd voor de verschillende cursussen. Lees hieronder bij de korte beschrijving van de cursus op deze  pagina of deze uitgevoerd wordt en in welke vorm.

Wilt u goed voorbereid aan de slag in het buitenland en bij terugkeer in Nederland? Dan kunt u zich opgeven voor een aantal voorbereidingscursussen. Er zijn ook cursussen voor gezinsleden. Enkele cursussen zijn verplicht: het gaat om de attachécursus en de veiligheidscursus voor medewerkers die in een gebied met een hoog veiligheidsrisico worden geplaatst.

Voorbereiding op uitzending

Attachécursus 
De IAC wordt dit jaar in een digitaal jasje gegoten. Daarmee volgen we het IBBZ 2020 voorbeeld. Er komt één cursus waarin alle attaches samen worden opgeleid. De cursus heeft in 2020 al plaatsgevonden.

Deze cursus is bestemd voor attachés, medewerkers van vakdepartementen die bij BZ gedetacheerd worden en de eventuele partner. Na aanmelding van de uitzending bij 3W wordt de medewerker automatisch uitgenodigd. Dit betreft een betaalde dienstverlening.

Landgerichte acculturatiecursus
Omdat dit een 1-op-1 cursus is, en de uitvoerder de RIVM richtlijnen kan garanderen, kan deze cursus door gaan, alleen dan als u met eigen vervoer naar de locatie kan reizen (geen OV)
Deze cursus is bestemd voor medewerkers, attachés en de partner die worden uitgezonden naar een post of het Caribisch deel van het Koninkrijk. Aanmelding voor deelname dient middels het SSP-formulier te gebeuren. Dit betreft een betaalde dienstverlening.

Taalcursus ter voorbereiding op plaatsing buitenland
Deze cursus is alleen bestemd voor BZ-medewerkers. De medewerkers van vakdepartementen dienen door het eigen departement in taallessen gefaciliteerd te worden.

Loopbaanontwikkeling in het buitenland (groepscursus)
Deze cursus wordt dit jaar niet aangeboden in de groepsvorm. Partners die meegaan naar een post kunnen hun POP budget inzetten voor een 1-op-1 sessie over hun employability met een bedrijf naar keuze.
Voor de partner die meegaat naar het Caribisch deel van het Koninkrijk, en die geen POP ontvangt, heeft 3W een alternatieve oplossing gevonden in de vorm van een 1-op-1 sessie. Deze kan worden aangevraagd met de reguliere SSP voor cursus loopbaanontwikkeling in het buitenland door de Klantcontactpersoon.

Deze cursus is bestemd voor partners van medewerkers en attachés die worden uitgezonden naar een post of het Caribisch deel van het Koninkrijk. Aanmelding voor deelname dienst middels het SSP-formulier te gebeuren. Dit betreft een betaalde dienstverlening.

Cycles of Change (groepscursus) 
Deze cursus wordt nu alleen als online variant aangeboden waarbij in 4 sessies van 1,5 uur de cursusstof wordt behandeld 1-op-1.
Deze cursus is bestemd voor partners van medewerkers en attachés die worden uitgezonden naar een post of het Caribisch deel van het Koninkrijk. Aanmelding voor deelname dienst middels het SSP-formulier te gebeuren. Dit betreft een betaalde dienstverlening.

Veiligheidstraining (HEAT)
De HEAT (veiligheidstraining) wordt weer opgestart. Centre for Safety Development (onze leverancier) voert de trainingen uit met inachtneming van de COVID-19 RIVM richtlijnen.

Eerst worden degenen die naar een post gaan in de gelegenheid gesteld om zich te laten trainen. Voor degenen die geplaatst worden op een Hoog Risico post is de HEAT verplicht. De dienstreiziger die de HEAT moet volgen vanwege reizen naar een Hoog Risico gebied, zal worden gevraagd of de training NU moet en of er een reisdatum vastligt en of die reis door gaat. Zo niet, dan vragen we de dienstreizigers nog even te wachten totdat de cursusomstandigheden verder versoepeld worden.

Deze training is verplicht voor alle BZ-medewerkers die geplaatst worden in en reizen naar een hoog risico gebied en voor attachés die worden geplaatst in een hoog risico gebied. De cursus wordt sterk aanbevolen voor BZ-medewerkers en attachés en gezinsleden die worden geplaatst in een gebied met een verhoogd veiligheidsrisico. Aanmelding voor deelname doet u met het formulier op de pagina met de beschrijving van de HEAT.

Tijdens uitzending

Bedrijfshulpverlening (BHV) cursus
Iedere werkgever moet zorgen dat deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV) is geregeld. Ook BZ heeft deze verplichting voor haar posten in het buitenland. Dit betreft een niet-betaalde dienstverlening. Lees verder.

Teruggekeerd in Nederland

Aan het werk in Nederland (groepscursus) – deze cursus vindt jaarlijks begin oktober plaats.
Deze cursus is bestemd voor partners van medewerkers en attachés die in Nederland terugkeren van een uitzending naar een post of het Caribisch deel van het Koninkrijk. Aanmelding voor deelname dienst middels het SSP-formulier te gebeuren. Dit betreft een betaalde dienstverlening. Lees verder.

Voorwaarden

  • Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deelname aan een cursus met uw direct leidinggevende af te stemmen.
  • Aan een cursus zijn kosten verbonden. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, geef dit dan zo snel mogelijk door. Indien de afmelding korter dan 10 werkdagen is, dan wordt het volledige tarief in rekening gebracht.
  • Als u afwezig bent zonder afmelding, dan kunnen er kosten doorberekend worden. Dit is ter beoordeling aan 3W, in overleg met uw leidinggevende of klantcontactpersoon.
  • Voor groepscursussen geldt dat 10 werkdagen voor de datum van de cursus bekeken wordt of er voldoende deelnemers zijn.
  • Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus geannuleerd. Indien de cursus wordt geannuleerd, dan wordt u binnen twee werkdagen na besluitvorming hiervan op de hoogte gesteld.

Aanvragen

  • BZ-medewerkers kunnen zelf een voorbereidingscursus aanvragen voor hen zelf en voor gezinsleden.
  • Attachés en medewerkers van een vakdepartement die worden uitgezonden naar een post of het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen hun partner laten inschrijven via de Klantcontactpersoon met hetzelfde SSP-formulier.
  • Wie is mijn Klantcontactpersoon? Lees verder.

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Vragen

SSP - Vraag over voorbereiding op uitzending

Doorlooptijd

De aanvraag wordt binnen drie werkdagen verwerkt.

Kosten

Afhankelijk van de gevolgde cursus wordt een vastgesteld tarief in rekening gebracht. Lees verder.

Wanneer een cursus korter dan 10 werkdagen door de deelnemer of het opdrachtgevende organisatieonderdeel voor aanvang wordt afgezegd, dan wordt het volledige tarief in rekening gebracht.