Voorbereidingscursussen voor medewerkers en gezin

Wilt u goed voorbereid aan de slag in het buitenland en bij terugkeer in Nederland? Dan kunt u zich opgeven voor een aantal voorbereidingscursussen. Er zijn ook cursussen voor gezinsleden. Enkele cursussen zijn verplicht: het gaat om de attachécursus en de veiligheidscursus voor medewerkers die in een gebied met een hoog veiligheidsrisico worden geplaatst.

Voorbereiding op uitzending

Attachécursus
Deze cursus is bestemd voor attachés, medewerkers van vakdepartementen die bij BZ gedetacheerd worden en de eventuele partner. Na aanmelding van de uitzending bij 3W wordt de medewerker automatisch uitgenodigd. Dit betreft een betaalde dienstverlening. Lees verder.

Landgerichte acculturatiecursus
Deze cursus is bestemd voor BZ-medewerkers, attachés en de partner die worden uitgezonden naar een post of het Caribisch deel van het Koninkrijk. Aanmelding voor deelname dient middels het SSP-formulier te gebeuren. Dit betreft een betaalde dienstverlening. Lees verder.

Taalcursus ter voorbereiding op plaatsing buitenland
Deze cursus is alleen bestemd voor BZ-medewerkers. De medewerkers van vakdepartementen dienen door het eigen departement in taallessen gefaciliteerd te worden. Lees verder.

Loopbaanontwikkeling in het buitenland (groepscursus)
Deze cursus is bestemd voor partners van BZ-medewerkers en attachés die worden uitgezonden naar een post of het Caribisch deel van het Koninkrijk. Aanmelding voor deelname dienst middels het SSP-formulier te gebeuren. Dit betreft een betaalde dienstverlening. Lees verder.

Cycles of Change (groepscursus)
Deze cursus is bestemd voor partners van BZ-medewerkers en attachés die worden uitgezonden naar een post of het Caribisch deel van het Koninkrijk. Aanmelding voor deelname dienst middels het SSP-formulier te gebeuren. Dit betreft een betaalde dienstverlening. Lees verder.

Needs Assessment (coaching gesprek)
Deze cursus is bestemd voor partners van BZ-medewerkers en attachés die worden uitgezonden naar een post of het Caribisch deel van het Koninkrijk. Aanmelding voor deelname dienst middels het SSP-formulier te gebeuren. Dit betreft een betaalde dienstverlening. Lees verder.

Veiligheidstraining (HEAT)
Deze training is verplicht voor alle BZ-medewerkers, attachés en gezinsleden die reizen naar een hoog risico gebied of naar een gebied met een verhoogd veiligheidsrisico worden uitgezonden. Aanmelding voor deelname dienst middels het SSP-formulier te gebeuren. Dit betreft een betaalde dienstverlening. Lees verder.

Tijdens uitzending

Bedrijfshulpverlening (BHV) cursus
Iedere werkgever moet zorgen dat deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV) is geregeld. Ook BZ heeft deze verplichting voor haar posten in het buitenland. Dit betreft een niet-betaalde dienstverlening. Lees verder.

Teruggekeerd in Nederland

Aan het werk in Nederland (groepscursus)
Deze cursus is bestemd voor partners van BZ-medewerkers en attachés die worden uitgezonden naar een post of het Caribisch deel van het Koninkrijk. Aanmelding voor deelname dienst middels het SSP-formulier te gebeuren. Dit betreft een betaalde dienstverlening. Lees verder.

Voorwaarden

  • Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deelname aan een cursus met uw direct leidinggevende af te stemmen.
  • Aan een cursus zijn kosten verbonden. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, geef dit dan zo snel mogelijk door. Indien de afmelding korter dan 10 werkdagen is, dan wordt het volledige tarief in rekening gebracht.
  • Als u afwezig bent zonder afmelding, dan kunnen er kosten doorberekend worden. Dit is ter beoordeling aan 3W, in overleg met uw leidinggevende of klantcontactpersoon.
  • Voor groepscursussen geldt dat 10 werkdagen voor de datum van de cursus bekeken wordt of er voldoende deelnemers zijn.
  • Bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus geannuleerd. Indien de cursus wordt geannuleerd, dan wordt u binnen twee werkdagen na besluitvorming hiervan op de hoogte gesteld.

Aanvragen

  • BZ-medewerkers kunnen zelf een voorbereidingscursus aanvragen voor hen zelf en voor gezinsleden.
  • Attachés en medewerkers van een vakdepartement die worden uitgezonden naar een post of het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen hun partner laten inschrijven via de Klantcontactpersoon met hetzelfde SSP-formulier.
  • Wie is mijn Klantcontactpersoon? Lees verder.

Onderstaande link leidt u naar het Self Service Portal (SSP), een https-pagina die bereikbaar is indien u bent aangelogd op een rijkswerkplek (thuis of op kantoor). Binnen het portaal bent u bij 3W bekend. U kunt dit controleren door rechtsboven op uw profiel te klikken, zodat u weet u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Vragen

SSP - Vraag over voorbereiding op uitzending

Doorlooptijd

De aanvraag wordt binnen drie werkdagen verwerkt.

Kosten

Afhankelijk van de gevolgde cursus wordt een vastgesteld tarief in rekening gebracht. Lees verder.

Wanneer een cursus korter dan 10 werkdagen door de deelnemer of het opdrachtgevende organisatieonderdeel voor aanvang wordt afgezegd, dan wordt het volledige tarief in rekening gebracht.