Verblijfstatus van partner op een post

Niet alle landen erkennen de samenlevingsvormen die in Nederland wel geaccepteerd zijn. Wij adviseren u om daar goed op te letten als uw partner mee gaat of mee wil gaan naar de post.

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) en hun meereizende partner die op grond van de ACRU worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Toelichting

Deze informatie is al van belang op het moment dat u wilt gaan reageren op een functie in het buitenland. Voor het slagen van een plaatsing in het buitenland is het belangrijk dat u en uw partner zich vooraf goed verdiepen in de (on)mogelijkheden voor de partner.

Extra aandacht is nodig voor degene die een relatie van gelijk geslacht hebben. Check goed hoe het ontvangende land daar mee omgaat.

Partners die niet de Nederlandse nationaliteit hebben maar wel als erkende partner in het ontvangende land kunnen worden aangemeld, horen daar dan gewoon de diplomatieke status te ontvangen. Zij krijgen echter geen diplomatiek paspoort, immers Nederland (en dus ook BZ) kan geen paspoort afgeven voor mensen die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten.

Als de niet-Nederlandse partner een visum nodig heeft voor inreizen in het ontvangende land, dan kan de 3W-diplomatieke- en visumbalie faciliteren bij de aanvraag.

Om uit te zoeken of uw partner, gelet op uw samenlevingsvorm, toegelaten wordt in het betreffende land is er een overzicht samengesteld. Deze interne informatie is te vinden op de pagina Verblijfstatus partner op het Rijksportaal van 3W.

Vragen

Heeft u een inhoudelijke vraag over de verblijfstatus in een bepaald land of wilt u uitleg over de ontvangen toelichting, neem dan contact op met de betreffende post of met Hadewych Dautzenberg van 3W.