Mogelijkheden voor partner om te werken op een post

Wilt uw meereizende partner ook werken op de post? Dat is niet altijd mogelijk vanwege de diplomatieke status. Op deze pagina informeren wij u over wat mogelijk is.

Voor wie?

Alle medewerkers (inclusief attachés en gedetacheerden) en hun meereizende partner die op grond van de ACRU worden geplaatst bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Toelichting

Als u wordt uitgezonden naar een post moet u er rekening mee houden dat het voor de partner niet altijd mogelijk is om te werken. Dit heeft te maken met de diplomatieke status die van toepassing is op uitgezonden medewerker op een post en daarmee ook op de partner. Meer informatie over de diplomatieke status vindt u hier.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen EU/EER landen en niet-EU landen. Binnen de EU/EER landen is het voor partners in beginsel mogelijk om te werken.

In niet-EU landen kunnen partners over het algemeen geen betaalde werkzaamheden verrichten, tenzij Nederland met het betreffende land een MoU of verdrag af heeft kunnen sluiten. Bekijk in de lijst MoU's & Verdragen met welke landen Nederland een MoU of een verdrag heeft afgesloten.

MoU’s en Verdragen

Een verdrag schept voor staten juridisch verbindende verplichtingen, terwijl een MoU slechts politiek en moreel verbindend is voor regeringen, ministers, lagere autoriteiten of (onderdelen van) internationale organisaties. Het afsluiten van MoU’s is een onderwerp van constante aandacht.

Let er wel op dat de MoU’s en verdragen niet altijd van toepassing zijn op alle samenlevingsvormen die door BZ worden erkend. Partnerschap op basis van een wettelijk (niet same-sex) huwelijk wordt in alle landen erkend. Andere vormen van partnerschap (geregistreerd partnerschap, notarieel samenlevingscontract) worden wel door BZ erkend maar dat geldt niet voor alle EU landen en niet-EU landen waarmee een bilateraal MoU of verdrag is afgesloten. Of een partner ook in het gastland als ‘partner’ geldt (op basis waarvan diplomatieke status en de daarop gebaseerde verblijfstitel bestaat) is in de wet- en regelgeving van het gastland uiteindelijk leidend. Wilt u weten hoe het in het land van uw voorkeur geregeld is voor de toelating van de partner, lees dan de informatie op de pagina verblijfstatus van partner op een post. Bij twijfel raden we u  aan om bij de post informatie in te winnen.

U kunt in het betreffende MoU of verdrag (u wordt doorgeleid naar het Rijksportaal van 3W) lezen welke partners/familieleden in het gastland kunnen werken.

Brochure Werken in het buitenland

In de brochure Werken in het buitenland hebben wij alle zaken op een rijtje gezet waaraan je moet denken als je je oriënteert op (betaalde) arbeid en verblijf in het buitenland met een uitgezonden Rijksambtenaar.

Alternatief voor werken

Er zijn ook tegemoetkomingen ten behoeve van de professionele ontwikkeling van uw partner tijdens uw plaatsing in het buitenland. Meer informatie hierover vind u bij tegemoetkoming Professionele Ontwikkeling Partner.